Skip to main content Skip to footer

Jeugd Beleidsplan

Binnen DVC Appingedam hebben we een Beleidsplan Jeugd van de Commissie Jeugdzaken. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren en de inmiddels verkregen inzichten is dat plan opgesteld. Dit Beleidsplan Jeugd vormt het kader waarbinnen het jeugdvoetbal bij de DVC is georganiseerd. 

Middels deze link is het plan te openen.