Lid worden

Ook onze vereniging valt of staat met vrijwilligers. Zouden we gebruik mogen maken van jouw kwaliteiten? Mogen we contact met je opnemen om te overleggen of je wat kunt betekenen als vrijwilliger? De vrijwilligers zijn namelijk het fundament van onze club. (Bijv. Bestuurslid Voetbal technische zaken, commissie lid sponsoring, scheidsrechter, kantinevrijwilliger, jeugdtrainer, evenementen vrijwilliger)
Machtiging: Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging DVC Appingedam voor het maandelijks afschrijven van de contributie. Automatische incasso, onze incasso ID is NL 43ZZZ400234190000.
Opzeggingen dienen altijd vóór 31 december of vóór 30 juni binnen te zijn. Na deze datum bent u weer voor een half jaar contributie plichtig.
Het beëindigen van uw lidmaatschap kan slechts op twee momenten in het seizoen. Houd bij het beëindigen van uw lidmaatschap rekening met het einde van het voetbalseizoen. Deze loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni. (Afmelding tussen 1 juli en 1 januari 50 % van de jaarcontributie) - (Afmelding tussen 1 januari en 1 juli : Volledige jaarcontributie)
Captcha