Lid worden

Om de vereniging goed te kunnen laten functioneren, zijn wij voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Daarom doen wij niet alleen een beroep op de senioren, maar ook op de ouders van de jeugdleden.
Machtiging: Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging DVC Appingedam voor het maandelijks afschrijven van de contributie. Automatische incasso, onze incasso ID is NL 43ZZZ400234190000.
Opzeggingen dienen altijd vóór 31 december of vóór 30 juni binnen te zijn. Na deze datum bent u weer voor een half jaar contributie plichtig.
Het beëindigen van uw lidmaatschap kan slechts op twee momenten in het seizoen. Houd bij het beëindigen van uw lidmaatschap rekening met het einde van het voetbalseizoen. Deze loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni. (Afmelding tussen 1 juli en 1 januari 50 % van de jaarcontributie) - (Afmelding tussen 1 januari en 1 juli : Volledige jaarcontributie)
Captcha