Skip to main content Skip to footer

VOG

Bij DVC Appingedam moet iedereen plezier in en aan de voetbalsport kunnen beleven. Om dit te kunnen realiseren is een veilige sportomgeving een vereiste.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van functies binnen DVC Appingedam die samenwerken met minderjarige leden en kwetsbare groepen.

Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. (tekst: NOC*NSF)

Voor het uitoefenen van een functie uit één van de onderstaande groepen is het hebben van een VOG bij DVC Appingedam verplicht:

  • Jeugdcoördinator
  • Jeugdtrainer
  • Jeugdleider
  • Bestuurslid
  • Vertrouwenspersoon*

* De vertrouwenspersoon binnen DVC Appingedam is Georg Herder, 06 - 31 03 72 24, of via e-mail

Daarnaast kan het bestuur voor het uitoefenen van andere functies bij DVC Appingedam, een VOG verplicht stellen.