Skip to main content Skip to footer

Afgelastingen

WINTER PERIODE

HOE WORDEN DE VELDEN GEKEURD?

Veel spelers, trainers, coaches en ook ouders vragen zich af door wie, wanneer, hoe laat en hoe de velden eigenlijk worden gekeurd bij DVC Appingedam. Als er niet gevoetbald wordt op zaterdag (of doordeweeks) en het zonnetje schijnt even, dan wordt er al gauw gezegd: ‘Het is toch goed weer? Waarom kunnen we niet voetballen? Hier leest u hoe er nu beleid is gemaakt op dit onderdeel AFGELASTINGEN. We rekenen op uw begrip!

CONSUL LET OP VEILIGHEID EN SCHADE

De consul van DVC keurt in opdracht van de KNVB en de club de velden. Hij keurt de velden op basis van twee principes:

1. De veiligheid van de spelers;

2. De (onevenredige) schade aan velden.

NB. Bovenstaande principes gelden voor zowel gras- als kunstgrasvelden.

VROEG UIT DE VEREN

Als in de dagen voorafgaand aan het weekend veel neerslag valt, arriveert de consul van dienst op zaterdag om uiterlijk 06.45 uur op het sportpark. Uiterlijk 07.15 uur zullen zij een besluit hebben genomen. De velden worden zo vroeg gekeurd om de tegenstanders tijdig te informeren dat wedstrijden eventueel niet door gaan, zodat zij niet voor niets naar Appingedam afreizen. De consul kijkt speciaal naar de doelgebieden (plasvorming) en de bovenlaag van het veld (modder, gladheid). In sommige gevallen kunnen problemen worden verholpen (prikken bij grasveld), maar als de veiligheid van spelers of de kwaliteit van het veld in gevaar komen, wordt het veld afgekeurd. Op trainingsdagen zal de consul rond 12.00 uur een besluit nemen of de trainingen op die dag door kunnen gaan. De communicatie van afgelastingen zal gaan via de verschillende groepsapp en via de socials (Instagram en Facebook). DE WEERSVOORSPELLINGEN

De consul houdt ook rekening met het weer dat nog komen gaat. Een drassig veld om 7.00 uur (met aanhoudende regen, die bijvoorbeeld op buienradar.nl wordt aangekondigd) kan er voor zorgen dat de wedstrijden die om 9.00 uur beginnen al worden afgelast. Op basis van diezelfde verwachtingen kan de consul een te nat veld (met voorspeld aanhoudend droog weer) op een later tijdstip die dag herkeuren, bijvoorbeeld tussen 11.00 en 12.00 uur, met het oog op de middagwedstrijden. Bij veel of aanhoudende neerslag of vorst kan de KNVB zelf al eerder velden of gehele regio’s afkeuren. Lokaal mogen de consuls daar niet van afwijken. Dus als de KNVB district Noord/Oost afkeurt, mag de consul ter plaatse (ondanks de eventuele goede kwaliteit van het veld) de velden niet goedkeuren.

DE KNVB - SCHEIDSRECHTER

Een KNVB - scheidsrechter (let op, niet alle clubscheidsrechters zijn dat!) kan een door de consul goedgekeurd veld alsnog (vóór of tijdens de wedstrijd) afkeuren vanwege gewijzigde omstandigheden (zware regen- of sneeuwval, bijvoorbeeld). Een scheidsrechter kan een door de consul afgekeurd veld niet alsnog goedkeuren. Een clubscheidsrechter kan een door de consul goedgekeurd veld niet alsnog afkeuren, wanneer de omstandigheden niet zijn gewijzigd sinds de keuring door de consul! Een scheidsrechter keurt bovendien op technische bespeelbaarheid, zoals deugdelijke netten, lijnen of (te) dichte mist. Daar heeft de consul niets mee te maken.

VRIEZEN EN DOOIEN

Bij vorst maken we onderscheid tussen nachtvorst of winterweer-vorst. Bij droge nachtvorst kan er vaak wel gevoetbald worden. De vorst zit dan vaak nog niet ‘in de grond’ en de ochtendzon zal de bovenlaag ontdooien. Er is dan geen gevaar voor de spelers. Ook zullen de grasvelden hier niet onder lijden. Als er voor de nachtvorst regen/hagel of sneeuw is gevallen, dan zullen de grasvelden te nat en te gevaarlijk zijn om hierop te voetballen. Er zal voor de dag een tijdelijke of algehele afgelasting gelden. Bij winterweer-vorst (nacht- en dagvorst) kan er door de KNVB een algehele afkeuring volgen. Is dit niet het geval dan wordt er door de consul gekeurd en ook hier staat de veiligheid van de spelers voorop.

SNEEUW EN IJZEL

Levert sneeuwval gevaar op omdat de sneeuw blijft liggen (gladheid), dan zal worden overgegaan tot afkeuring van de velden, dus zowel gras- als kunstgrasvelden. Smelt de sneeuw, dan wordt er gekeurd door de consuls. Is de ondergrond bevroren, dan volgt een afkeuring. Is dit niet het geval, dan staat wederom de veiligheid van spelers voorop. Bij ijzel en/of (op)dooi is het verboden de velden te betreden. Eerst moet de hal(vorst) geheel uit de grond zijn verdwenen. Ook een veld dat er op het oog mooi uitziet kan een ‘losse mat’ zijn die met grasworteltjes nog vastgevroren zit in de grond. Betreding betekent dat die graswortels afbreken, herstel daarvan duurt maanden! M.b.t. de kunstgrasvelden volgen we hierin ook de richtlijnen van de leverancier van de velden DOMO: ‘Sneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Maar bespeling van een licht of besneeuwd veld vormt voor de sporter een gladheid risico. Het is dan ook raadzaam om een besneeuwd veld niet te bespelen. Bespelen zorgt ervoor dat de sneeuw in de mat en infill wordt vast getrapt, en er een ijslaag ontstaat. Onder die omstandigheden kan er niet worden gespeeld. Bovendien duurt het langer voordat het ijslaagje ontdooit is, en het veld weer bespeelbaar is’. UITZONDERINGSGEVALLEN - VERPLAATSINGEN NAAR ANDERE VELDEN

Ondanks al deze logische redeneringen kunnen er toch nog aparte situaties ontstaan. Zo kan een consul een veld goedkeuren voor één (of twee) wedstrijden, om te veel schade te voorkomen. Ook kan een veld worden goedgekeurd voor pupillenvoetbal en worden afgekeurd voor seniorenvoetbal. Ook hier kan (te veel voorziene) speelschade de reden zijn. Vervolgens houdt de verantwoordelijkheid van de consul op. En wat dan? De consul en de wedstrijdsecretaris bepalen dan wat wel en niet gespeeld wordt en op wat voor veld. Eventuele voorkeuren van bepaalde teams worden hierin niet mee genomen. De

wedstrijdsecretaris zal een alternatief programma ter plaatse in overleg met de consul maken. Hierna kan de wedstrijdsecretaris de tot zijn taak behorende afgelaste teams in kennis stellen. WAAR GAAT DE CONSUL NIET OVER?

Niet over de kwaliteit van de lijnen, doelen of hoekvlaggen. Daar gaat de vereniging (de onderhoudscommissie) over. Zo kan een consul een veld goedkeuren, ondanks dat de lijnen amper te zien zijn. Een scheidsrechter kan in zo’n geval beslissen dat de lijnen alsnog opnieuw zichtbaar gemaakt moeten worden. COMMUNICATIE AFGELASTINGEN

Afgelastingen van wedstrijden worden gemeld in de KNVB Wedstrijdzaken Applicatie waarover elke leider dient te beschikken van zowel de thuis- als de uitvereniging. Indien afgelastingen nog telefonisch door uitverenigingen worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat dan zal dit in de leiders/trainers app van onze vereniging worden gemeld aan het betreffende team. Afgelastingen van trainingen zullen worden gecommuniceerd via de leiders/trainers app en via de socials (Instagram en Facebook).

ZOMER PERIODE

Ook kan het voorkomen dat er op andere momenten in het jaar trainingen worden afgelast (bijv. bij hitte en/of kans op onweer). Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt: Bij code rood en oranje volgt een algehele afgelasting (van de trainingen). O13 t/m O19: Bij code geel zal de HJO en/of verantwoordelijke bestuurslid VTZ in overleg gaan met de consul of het veld en de weersomstandigheden het toelaten om te trainen. Het besluit van de HJO en/of het verantwoordelijke bestuurslid mag hierin doorslaggevend zijn. Voor de carrousel trainingen (O7 t/m O12) geldt ook dat de trainingen afgelast worden bij code rood, oranje én geel.

Mochten de weersomstandigheden op het moment van trainen dusdanig verslechteren dat het niet meer verantwoord is om verder te trainen dan mogen de trainers in kwestie besluiten om eerder te stoppen met de training.

 

TOT SLOT

Het zal niemand zijn ontgaan dat deze bovengenoemde mensen vrijwilligers zijn van DVC Appingedam; vindt ze maar eens, mensen die elk weekend op deze vroege tijden opstaan voor deze verantwoording. Dat verplicht ons allemaal om daar goed en verantwoord mee om te gaan. De consul keurt velden niet graag af. Hij is er om velden goed te keuren. Tenzij het onverantwoord is. In die gevallen mag iedere speler of trainer er op rekenen dat die keuze weloverwogen is gemaakt. Afwijken van het oordeel van de consul kan leiden tot gevaar voor de gezondheid van onze spelers of duizenden euro’s schade aan onze (kunst)grasmat.

Dat moeten we met z'n allen niet willen en daarom hopen we op uw begrip.