Skip to main content Skip to footer

Vertrouwenspersoon

DVC Appingedam wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich op plezierige wijze met voetbal bezig kan houden. De vereniging wil er alles aan doen om ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden;
  • Machtsmisbruik en verbale agressie;
  • Vermoeden van discriminatie;
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor

Alle overige zaken waarmee je binnen de vereniging te maken krijgt, horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld onvrede over de trainer, leider of scheidsrechter, of een onderlinge ruzie. Maar ook zaken als de indeling van de teams en het functioneren van commissies en het bestuur. In die situaties kun je terecht bij jouw elftalleider, de trainer, jeugdcoördinator of het bestuur. Ook dan zal er zorgvuldig met een melding worden omgegaan door die persoon waar jij jouw klacht meldt.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of niet wilt. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van DVC Appingedam. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden en is dus volstrekt anoniem.

 

Wie

Binnen DVC Appingedam is Georg Herder (georgherder@hotmail.com) aangesteld als vertrouwenspersoon, hij stelt zich hier onder kort aan jullie voor.

Mijn naam is Georg Herder en ben al geruime tijd actief binnen de club en heb tot een aantal jaren geleden ook zelf nog gevoetbald. Binnen onze vereniging moet iedereen zich veilig voelen en met plezier naar de club komen om te trainen, zijn wedstrijden te spelen of simpelweg langs de lijn kijken. Mocht je te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen schroom dan vooral niet om mij te benaderen. Dit kan via de mail of gewoon door mij op de club aan te spreken. Ik ben verder in mijn dagelijks leven ook actief als gecertificeerd vertrouwenspersoon binnen de organisatie waarvoor ik werkzaam ben.

Dus mocht je met ongewenste omgangsvormen in aanraking komen, ook bij twijfel, neem dan vooral contact op zodat we dit vertrouwelijk kunnen bespreken en ik indien gewenst je kan adviseren wat te doen.