Vrijwilligerscommissie

Sinds een korte periode is er een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen. In de commissie zitten Ineke Blokzijl, Meliana Snel en Irene Bos (namens het bestuur). De commissie gaat zich de aankomende periode richten op het schrijven en uitvoeren van vrijwilligersbeleid. Dat doen wij met behulp van verschillende (online) modules vanuit Huis voor de sport (en de KNVB).

Hierin worden een aantal B’s behandelt; wij gaan ons in eerste instantie richten op: - Binnenhalen - Behouden - Bedanken - Beleid Leden/ouders van leden en vrijwilligers kunnen bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen over vrijwilligerswerk. Binnenkort zal er ook een (korte) enquête verspreid worden onder de vrijwilligers. Hiermee hopen wij wat meer zicht te krijgen op de mening en wensen van onze vrijwilligers.

Ons uitgangspunt is dat alle vrijwilligers binnen de club zich gehoord en gezien voelen. Want: zonder vrijwilligers kunnen we geen vereniging zijn! We zijn te bereiken via vrijwilligers@dvcappingedam.nl maar persoonlijk benaderen mag natuurlijk ook! De aankomende periode zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Sportieve vrijwilligersgroeten

Meliana, Irene en Ineke (van links naar rechts op de foto)