Voetbalplan DVC Appingedam in ontwikkeling!

Met circa 35 leden is in april het gesprek gevoerd over wat wij als vereniging belangrijk vinden om het voetballen bij DVC in de komende jaren verder te ontwikkelen.

Deze avond was georganiseerd door de commissie voetbaltechnische zaken (VTZ). Een mooie mix van leden was aanwezig, ouders, spelers, leiders en bestuur, maar ook externen zoals sponsoren en gemeente.

Als relatief nieuwe vereniging is het goed om met elkaar vorm en inhoud te geven aan het technisch voetbalbeleid. Wat is onze ambitie als vereniging, wat moet hier dan voor gebeuren en welk gedrag en spelregels horen hier bij? Door middel van een individuele vragenronde en vervolgens een aantal groepsgesprekken is er veel input opgehaald. Goede meningen en heldere standpunten. Dit alles  in een leuke en ontspannen sfeer.

De belangrijkste en meeste gehoorde termen op een rijtje:

  1. Aandacht: aandacht voor elkaar en aandacht voor de voetbalsport!
  2. Plezier: plezier is het fundament, zonder plezier geen vereniging!
  3. Ontwikkeling: Ontwikkeling als vereniging, voorzieningen en uiteraard in het voetbal. (team en individu)
  4. Prestatie: Voetbal is een spel! Winnen is een prestatie, maar fair-play en het maximale halen uit jezelf en het team ook.

Met deze vier thema’s gaat de commissie VTZ aan de slag om op meerdere manieren uiting te geven aan ons voetbalplan. Een plan in verschillende vormen en in te zetten op meerdere manieren.

Namens de VTZ willen we iedereen nogmaals bedanken die deze avond tot een succes hebben gemaakt.

We houden jullie op de hoogte!

Commissie VTZ