Verslag Algemene ledenvergadering

Afgelopen vrijdag (27-11) heeft onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Een bijzonder editie aangezien deze online plaatsvond. Iedereen weet de reden… de corona pandemie.

Hoewel de voorbereiding meer tijd heeft gekost kijken we terug op een geslaagde online vergadering. De techniek heeft ons niet in de steek gelaten en de voorgestelde agenda is volledig afgewerkt.

Jaarverslag secretaris

Een aantal agendapunten willen we nog graag met jullie delen. Via deze link kunt u het jaarverslag van de secretaris lezen. Het jaarverslag is dit jaar geschreven en voorgedragen door bestuurslid Charlotte, zij heeft een aantal taken tijdelijk overgenomen van secretaris Irene omdat zij nog geniet van haar zwangerschapsverlof.

Jubilarissen

Dit jaar waren er 3 jubilarissen. Deze personen waren online niet aanwezig, maar zullen hun presentje nog persoonlijk ontvangen. Dit gaat om de volgende leden:
40 jaar lid: Hans Meijer
50 jaar lid: Piet Sterenberg
60 jaar lid: Ton Hoorndijk
We feliciteren deze leden met hun jubileum en danken hen voor hun trouwe lidmaatschap.

Bestuursverkiezing

Ook de bestuursverkiezing stond uiteraard op de agenda.
De bestuursleden Ap Ploegh en Menno Knot zijn unaniem herkozen voor een volgende periode als bestuurslid. We zijn blij met deze herbenoemingen. Dank voor het vertrouwen.

Via deze weg bedanken we nogmaals de aanwezige leden voor hun online aanwezigheid.

Het bestuur