Verslag algemene ledenvergadering vrijdag 1 april

Vrijdag j.l. was de algemene ledenvergadering die in eerste instantie gepland stond op 26 november 2021 maar door de welbekende maatregelen vanwege corona niet door kon gaan.
Er waren 38 leden aanwezig (exclusief bestuursleden). Hoewel het weinig klinkt op een ledenaantal van bijna 800 was het bestuur blij met deze opkomst.

Bij het jaarverslag nam de secretaris de leden mee terug naar het seizoen 2019-2020 die voornamelijk in het teken stond van corona (competitie werd al na 4 speelrondes stil gelegd). Desondanks veel inzet om te kijken naar wat er nog wel mogelijk was. Er zijn verschillende stappen gezet vanuit de VTZ en jeugdcommissie qua voetbal technisch beleid en aandacht voor onze voetbalprincipes. Activiteiten konden niet doorgaan, o.a. het vieren van 100 jaar voetbal in Appingedam. Gelukkig kan dit op 14 mei doorgaan! Zie hierover ook eerdere berichtgevingen op de website en onze socials.

De penningmeester heeft alle financiële zaken doorgenomen met de aanwezigen en er was de mogelijkheid om de cijfers in te zien in de week voorafgaand aan de vergadering. Decharge werd verleend en dat is toch altijd een compliment voor de penningmeester.

Bij de bestuursverkiezingen werd er afscheid genomen van de bestuursleden Menno Knot en Charlotte Hidding (laatstgenoemde was helaas afwezig). Voorzitter Rudi Rondhuis en algemeen lid Dolf Holwerda werden unaniem herkozen en ook het nieuwe bestuurslid Yannick Maass werd unaniem gekozen. Helaas heeft het bestuur op dit moment nog 2 vacatures; de vergadering heeft het bestuur mandaat gegeven om lopende het seizoen eventuele nieuwe bestuursleden mee te laten functioneren tot een volgend ALV.

Er waren 6 van de 7 jubilarissen aanwezig; deze werden met bloemen en een presentje in het zonnetje gezet: Roman Ampak, Richard Stoppels (afw.) Cerim Ibraimi, Diane Noordhof, Irene Bos (allen 25 jaar), Patrick van Lennep (40 jaar) en Dhr. Smit (60 jaar).

Omdat we 3 jaar geleden hebben besloten om te indexeren m.b.t. de contributie betekent dat dat de contributie voor spelende leden per 1 april verhoogd zal worden met 1,23% (= 0,20 cent voor senioren en de rest 0,15 cent).

Bij het agendapunt bestuurszaken heeft het bestuur een aantal zaken toegelicht.
Op dit moment worden er uitvoerig gesprekken gevoerd over onze accommodatie. Dit in combinatie met het onderzoek; Kop van Klauckelaan waarbij ook Cadanz en de baptistengemeente meegenomen worden. HKB Stedenbouw heeft hiervoor ook al tekeningen gemaakt. Deze worden ook getoond in de presentatie. Insteek op dit moment is sloop-nieuwbouw. Plan B zal nog verder uitgewerkt worden. Het bestuur is zich bewust van de staat van onderhoud van zowel de kantine als de kleedkamers.

Momenteel wordt de oude kantine van VVA nog steeds aan Cadanz verhuurd voor het jongerencentrum. De FNV heeft nog geen gebruik gemaakt van ons gebouw. Inmiddels lopen de gesprekken met Kids2B om gebruik te maken van het PSH voor een Sport BSO in de middagen. Hiervoor zal op (hele) korte termijn een BALV uitgeschreven worden om de leden hierover mee te laten stemmen.

Op dit moment is het sportpark rookarm. Er zijn 2 plekken aangewezen waar gerookt mag worden. Helaas wordt hier weinig tot geen gebruik van gemaakt en merken we dat de handhaving lastig is. We vinden mede daardoor dat dit niet het juiste moment is om naar rookvrij te gaan. Dit zal wel een agendapunt blijven bij de volgende ALV’s (mits de regering niet eerder andere besluiten zal nemen).
We verzoeken wel iedereen om gebruik te maken van deze aangewezen plekken (voor de duidelijkheid: één rookzone voor de oude kantine VVA en één achter de laatste kleedkamer aan de kantine vast).

Zowel in 2019 als 2021 hebben we een enquête uitgezet naar alle leden. Over het algemeen zijn de scores van 2021 iets hoger als die van 2019. Dat is natuurlijk mooi maar we realiseren ons ook dat de corona pandemie invloed heeft gehad en dat sommige resultaten daardoor niet geheel realistisch zijn. Het rapportcijfer wat we kregen in 2021 is een 7,5 (in 2019 een 7,1).

De kantine vrijwilligers problematiek wordt benoemd en er worden een aantal opties aangekaart die mogelijk als gevolg kunnen dienen als er geen andere oplossingen bedacht worden. Onze intentie is en blijft nog steeds ‘voor en door leden’. De problematiek is op dit moment het grootst op de zaterdagmiddagen. Het is lastig in te vullen als alle senioren teams dan ook zelf spelen. Twee leden bieden zich aan om samen met het verantwoordelijke bestuurslid te gaan kijken hoe dit op de juiste manier aangevlogen kan worden.

Vanaf volgend seizoen zullen we gefaseerd een nieuwe kledinglijn introduceren. Vanwege verschillende redenen hebben we de overstap gemaakt van Hummel naar Jako.

Het werd uiteindelijk een lange vergadering waarin een aantal discussies zijn gevoerd en feedback gegeven is. Het bestuur gaat zijn uiterste best doen om alle punten mee te nemen en er op een juiste manier wat mee te doen.

De officiële notulen zullen t.z.t. inzichtelijk worden.

Ook via deze een dankwoord voor de aanwezigen en hun inbreng.

Irene Bos
Secretaris DVC Appingedam