Verslag Algemene Ledenvergadering 1 november

Op vrijdag 1 november heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Als bestuur waren we blij met de opkomst van 45 personen (incl. bestuur). Tijdens de vergadering hebben zowel de secretaris als de penningmeester een verslag van het seizoen 2018-2019 gedaan. Het jaarverslag van de secretaris is elders te vinden op de website.

 

Bij de bestuursverkiezingen waren Geert Bijleveld en Maik Pastoor niet herkiesbaar. Zij werden bedankt voor hun inzet als bestuurslid. Secretaris Irene Bos is unaniem herkozen. Als nieuw bestuurslid is Menno Knot unaniem gekozen. Welkom in het bestuur Menno!


De VTZ heeft een presentatie gegeven over het voetbalplan waar de commissie druk mee bezig is. In het jaarverslag staat hier in het kort wat over beschreven.

Ook werden er een aantal jubilarissen gehuldigd. Helaas waren een 5-tal jubilarissen verhinderd.
De volgende personen waren jubilaris:
25 jaar lid: Edwin Vial, Chris Folkersma, Bart Blokzijl en René van der Duin
40- jaar lid: Nol Gouverneur, Peter Boelens, Richard Sterenberg en Eddy Lalkens
50- jaar lid: Andries Scheper, Jan Medema, Tiemen Oldenhuis
Op de foto van links naar rechts: Eddy, Peter, Tiemen, Nol, Chris en Bart.
De afwezige jubilarissen zullen hun presentje op een later tijdstip ontvangen.

Ook heeft het bestuur een filmpje laten zien, van de KNVB (Back to basic) over het verenigingsleven van tegenwoordig. Een herkenbaar filmpje, voor zowel het bestuur als onze vereniging.
Elders op de website is dit filmpje te bekijken.

De notulen zullen binnenkort in concept verstuurd worden naar de leden.

We danken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en we zien elkaar graag langs de lijn of in de kantine.

Namens het bestuur,
Irene Bos
secretaris.