Verdeling commissies-bestuursleden na ALV

Tijdens de ledenvergadering op 1 november j.l. zijn Geert en Maik gestopt met hun bestuursfuncties. Dit heeft gevolgen voor de verdeling binnen het bestuur en er zijn een aantal wijzigingen m.b.t. eindverantwoordelijkheid van de commissies.

Bestuur:

Voorzitter:                               Rudi Rondhuis
Penningmeester:                   Ap Ploegh
Secretaris:                               Irene Bos
Algemeen lid A:                      Dolf Holwerda
Algemeen lid B:                      Menno Knot
Algemeen lid C:                      Charlotte Hidding (officieel na verkiezing BALV op 9 dec)

Verdeling commissies:

Commissie Financiële zaken:      Ap
Commissie VTZ:                             Menno
Commissie Jeugd:                         Menno
Commissie Wedstrijdzaken:       Irene
Commissie Kantine:                     Ap/Dolf
Commissie Onderhoud:              Dolf
Commissie Info/Communicatie: Charlotte/Irene
Commissie Activiteiten:               Charlotte
Commissie Sponsoring/BC:         Rudi/Ap
Commissie Materialen:                Ap
Commissie Toernooien:              Menno

In de uitnodiging voor de BALV hebben jullie al kunnen lezen dat Charlotte Hidding (speelster VR1) wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Charlotte heeft zich na de ALV op 1 nov. beschikbaar gesteld. We zijn hier natuurlijk heel blij mee! Welkom Charlotte! Binnenkort zal ze zich nog voorstellen op de website.