Update omtrent wisselingen in het bestuur

Beste leden,

 

Tijdens de ALV in november j.l. zijn Rick van Bostelen en Jan Mooi officieel gestopt als bestuursleden. Zowel bij de vergadering als in kleiner comité zijn beide heren bedankt voor hun inzet. Het stoppen heeft logischerwijs gevolgen voor de organisatie binnen het bestuur.

 

Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de (eind)verantwoordelijkheid van onze commissies. Om dit voor iedereen helder te hebben hierbij het vernieuwde overzicht van de verantwoordelijke bestuursleden per commissie:

  • Commissie Financiële zaken (FZ)                         Ap
  • Commissie Voetbal technische zaken (VTZ)      Rudi
  • Commissie Jeugd (JC) (+ toernooien jeugd)       Rudi
  • Commissie Sponsoring (BC DVC)                        Geert
  • Commissie Wedstrijdzaken (WZ)                         Maik
  • Commissie Kantine (KC) (+inkoop)                      Ap/Dolf (time-being)
  • Commissie Communicatie (CC)                           Maik
  • Commissie Onderhoud (OC)                                Dolf
  • Commissie Materialen (MC)                                 Ap                                         
  • Commissie Activiteiten (AC)                                 Maik/Irene

 

Dit bericht volgt pas zo laat omdat we achter de schermen nog bezig waren met eventuele nieuwe kandidaten. Helaas heeft dat tot op heden nog geen nieuwe kandidaat opgeleverd.

 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Namens het bestuur,

Irene Bos (Secretaris)