Update: Concept-indeling jeugdteams DVC Appingedam seizoen 2019/20

--update 11 juli 2019—
Naar aanleiding van de reacties op de indelingen en een aantal opzeggingen zijn de indelingen op een aantal punten aangepast.

Bijgaand presenteren wij de concept-indeling voor de jeugdafdeling van DVC Appingedam voor het seizoen 2019/20. Doordat tussen nu en de start van de bekercompetitie op 31 augustus altijd nog zaken gebeuren op het gebied van nieuwe en vertrekkende spelers zal de indeling begin september definitief worden gemaakt .

 Klik op deze link om de indeling te downloaden (bijgewerkte versie).

De indeling is tot stand gekomen op basis van input van de trainers, via het spelervolgsysteem over het afgelopen seizoen, de interne scouting, evaluatie van leiders over het afgelopen seizoen, selectietrainingen en input van de nieuwe trainers/leiders. Uitgangspunt van de indelingen is dat ieder op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Bij de selectieteams (1e klasse of hoger) is vooral geselecteerd op voetbalkwaliteit. Bij de recreatieve teams is geselecteerd op een mix van voetbalkwaliteit en sociale aspecten. Twijfelgevallen blijven er alleen altijd, waarbij we soms ook keuzes hebben moeten maken. We hopen dat iedereen daar begrip en respect voor kan opbrengen.

Ondanks dat we hebben geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk de indelingen op te stellen kan het zijn dat een speler niet op de lijst is terecht gekomen. Mocht iemand niet op de lijst staan laat het ons weten, zodat wij de indeling kunnen aanpassen. Dit geldt ook voor spelers die nog niet als lid zijn aangemerkt, maar wel volgend seizoen willen voetballen.
 

Jo17

Opvallend dit seizoen is dat we met maar liefst 5 Jo17-teams lijken te beginnen, waarbij de Jo17-1 en Jo17-2 zijn aangewezen als selectieteam. Hierdoor kan het voorkomen dat spelers die vorig seizoen in de recreatieve teams Jo17-2 en 3 speelden nu in een -op papier- lager team zijn ingedeeld (Jo17-3, 4 of 5). Dit is het gevolg van de grote instroom uit de Jo15, waardoor het aantal spelers dat op prestatief niveau speelt fors is toegenomen in deze leeftijdsklasse.
 

Vervolgproces

De teams hebben wij al kunnen voorzien van trainers. Daarnaast zijn ook al enkele leiders bekend. De periode tot de zomervakantie zal gebruikt worden om de begeleiding van de teams verder in te vullen.

Mocht u leider of trainer willen worden bij een team waar deze nog vacant is dan horen wij dat graag!
 

Vragen en/of opmerkingen n.a.v. de concept-indelingen

Jeugdleden of ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van de  concept-indeling kunnen deze tot en met vrijdag 5 juli kenbaar maken door enkel en alleen een email te sturen naar de jeugdsecretaris Derick Kluter (derickkluter@gmail.com)

Persoonlijke benaderen van commissieleden, coördinatoren en/of HJO is niet de bedoeling.
 
De vragen en opmerkingen zullen dan behandeld en beantwoord worden door de jeugdcommissie.