Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 9 december

Beste leden,

Via deze weg nodigt het bestuur jullie uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 9 december om 19.30 uur in de kantine.

De agenda ziet er als volgt uit (ook als document te downloaden via deze link):

1. Opening

2. Vaststellen huishoudelijk reglement en aanpassen statuten
De stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer op maandag 2 december 2019 van 19.30 tot 20.30 uur.

3. Bestuursverkiezing:
Voorstel tot nieuw bestuurslid: Charlotte Hidding

Namen van (tegen)kandidaten kunnen, door ten minste 3 leden ondertekend, tot en met 2 december worden ingediend bij de secretaris (Statuten art. 9 punt 2).

4. Rondvraag

5. Sluiting


Afmeldingen kunnen bij het secretariaat via mail: secretariaat@dvcappingedam.nl of app: 06-13377845

Sportieve groeten,
het bestuur