Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 3 februari

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN


VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP MAANDAG 03 FEBRUARI 2020

AANVANG 19.30 UUR IN HET PIET SISSING HOME

 

 

 

AGENDA:

 

 

  1. OPENING EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
  2.  UITLEG EN PRESENTATIE OPTIE VERHUUR GEBOUWEN + STEMMING
  3. RONDVRAAG
  4. SLUITING

Afmeldingen kunnen bij het secretariaat; via mail: secretariaat@dvcappingedam.nl
.