Toelichting agenda BALV van 3 februari

In de afgelopen dagen hebben we een aantal vragen gekregen m.b.t. het agendapunt voor de buitengewone algemene ledenvergadering. Vanwege deze vragen een korte uitleg. Er zijn twee bedrijven/instellingen die een aanvraag hebben gedaan om gebruik te mogen maken van onze gebouwen. Het gaat in dit geval om de oude kantine van VVA en het Piet Sissinghome. 
Statutair gezien mogen wij als bestuur hier niet zomaar toestemming voor verlenen en gaan de leden daarover.

Tijdens de BALV zal er een presentatie plaatsvinden namens één van de aanvragers. Ook zal er een uitleg plaatsvinden van de andere aanvrager. Vervolgens zal er een stemronde plaatsvinden waarin duidelijk wordt of we deze bedrijven/instellingen toestemming verlenen om gebruik te maken van onze gebouwen.

We hopen jullie te treffen op maandag 3 februari om 19.30 in het Piet Sissinghome.
Afmeldingen kunnen bij de secretaris via secretariaat@dvcappingedam.nl of via app: 06-13377845.

Sportieve groeten,

het bestuur