Routekaart amateurvoetbal KNVB

Vanuit de KNVB is er een routekaart gepubliceerd voor het amateurvoetbal. Hierin wordt geschetst hoe een vervolg van het seizoen er uit zou kunnen zien. Middels deze link is de routekaart te openen.