Raad stemt unaniem in met beschikbaar stellen krediet

In de raadsvergadering van 15 februari 2018 in Appingedam heeft de raad unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet.

Een krediet van 870.000 euro bestemd voor de aanleg van 2 veilige kunstgrasvelden en een lening van 250.000 euro voor het upgraden/vernieuwen van de kleedkamers en kantine.

Vanuit alle fracties werd waardering uitgesproken voor de constructieve samenwerking tussen het college en het bestuur van DVC.

Ook waardering voor de massale steunbetuiging in onze BALV door de aanwezige leden werd genoemd. Voor de start van het nieuwe speelseizoen heeft DVC de beschikking over 2 kunstgrasvelden waardoor er meer buiten getraind en gespeeld kan worden. Namens het bestuur dank aan een ieder die hieraan de medewerking heeft verleend.


Geert Bijleveld