Praat mee over voetbal bij DVC!

Op vrijdagavond 5 april organiseert de commissie voetbal technische zaken (VTZ) een avond om over de toekomst van het voetbal binnen onze club te spreken. Op basis van deze avond wil de commissie VTZ het “voetbalplan DVC” ontwikkelen. Dit plan beschrijft enerzijds de ambitie en beoogde resultaten voor de komende jaren op voetbalgebied en anderzijds wat hiervoor nodig is. Dit alles in een frisse en toegankelijke vorm.

De inhoud van voetbalplan wil de commissie VTZ niet alleen bedenken, maar samen met verschillende belanghebbende binnen en buiten onze vereniging. Vanuit deze groepen (trainers, ouders, spelers, bestuur etc) worden leden uitgenodigd om op deze avond hun meningen en ideeën met elkaar te doelen. Tevens zijn er voor deze avond ook zes vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor geïnteresseerde buiten de beoogde doelgroepen.

Dus voor een ieder die het leuk lijkt, en nog niet is uitgenodigd, om mee te denken over ons Voetbalplan DVC geef je op! Dit kan middels e-mailadres vtz@dvcappingedam.nl.  Je mag deze avond je mobiele telefoon gebruiken om je menig te geven, dus vergeet deze niet!

 

Commissie VTZ

 

*Opgave gaat volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. VOL=VOL.