Onderzoek Hanzehogeschool bij DVC Appingedam

Wij zijn Bibi Trinh (24) en Pascal Kiel (17) en zijn eerstejaarsstudenten aan de Hanzehogeschool Groningen van de opleiding sportkunde. Vanuit de opleiding doen wij onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een sportorganisatie. Wij mogen ons onderzoek uitvoeren bij DVC Appingedam. Via deze weg willen wij ons graag introduceren aan de leden van de sportvereniging.

Pascal voetbalt zelf al sinds zijn 6e bij de inmiddels gefuseerde club DVC Appingedam, terwijl Bibi bijna zijn hele leven aan taekwondo heeft gedaan en tegelijkertijd veel op straat voetbalde.

Wij hebben gekozen voor DVC Appingedam, omdat de club veel ambitie heeft en wij de club graag handvatten willen bieden om in de toekomst deze ambitie ook waar te kunnen maken. Samen met het bestuur en de leden van DVC Appingedam hopen wij een zo goed mogelijk onderzoek uit te kunnen voeren en hierdoor een zo goed mogelijk advies te kunnen aanbieden aan de sportvereniging. Als onderdeel van ons onderzoek houden we een enquête onder alle leden, deze zal binnenkort verstuurd worden, we hopen dat jullie hier aan mee willen werken en hopen dan ook op een hoge respons.

Voor vragen en opmerkingen kunt u bij ons terecht. Wij zullen regelmatig op de vereniging aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. Treft u ons hier niet, stuur dan een mailtje naar:
p.kiel@st.hanze.nl of b.k.d.trinh@st.hanze.nl