Nog te vorderen contributies vv Appingedam en vv de Pelikanen

Zoals bekend zijn  vv de Pelikanen en  vv Appingedam per 1 juli 2017 gefuseerd tot DVC Appingedam.
Een gevolg van die fusie is, dat alle lusten en lasten van de oude verenigingen overgaan naar de nieuwe vereniging. Dat betekent dat de nog achterstallige contributies van leden en oud-leden van de oude verenigingen geïnd gaan worden door DVC Appingedam.

Binnenkort krijgt iedereen die volgens onze administratie nog een achterstand in contributie heeft, een e-mail toegestuurd. Op de betreffende mail kan uitsluitend per mail gereageerd worden. Omdat het oude vorderingen zijn, is het huidige betalingsregiem van DVC Appingedam niet van toepassing.
Zo nodig kunnen er betalingsafspraken gemaakt worden.

Namens het bestuur

Ledenadministratie/Contributie-inning