Nieuws uit de jeugdafdeling

Binnen de commissies Jeugd en Voetbaltechnische Zaken wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het seizoen 2020/21.

 

Aansturing jeugdopleiding seizoen 20/21

Dit seizoen is een start gemaakt met het voetbal beleidsplan, waarin 4 kernthema’s zijn benoemd voor het voetballen bij DVC Appingedam:

 • Plezier: is het fundament. Zonder plezier geen vereniging.
 • Aandacht: voor elkaar en aandacht voor de voetbalsport.
 • Ontwikkeling: groeien als individu, team en vereniging.
 • Prestatie: het maximale halen uit jezelf en het team.

Met het benoemen van de 4 kernthema’s is een eerste slag gemaakt ten aanzien van het voetbalbeleidsplan. Komend seizoen willen we dit verder door ontwikkelen de jeugdopleiding te laten aansturen door een technisch duo. Wij zijn blij om te kunnen melden dat we dit hebben in kunnen vullen met het duo Jan Medema en Tonnie Meijer

 

Jan en Tonnie zullen gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de jeugdopleiding met ieder een eigen focus. Dit onder de paraplu van de commissie voetbaltechnische zaken.

 

Jan Medema: Portefeuille Ontwikkeling en Prestatie

Taken oa.

 • Uitwerken voetbalbeleidsplan (technisch)
 • Coaching en training van trainers en leiders op voetbaltechnisch gebied
 • Aanstellen trainers (samen met de commissie VTZ);
 • Interne scouting en indeling jeugdteams (samen met de commissie Jeugd)

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de technisch verantwoordelijke veel op het veld staat. Er wordt een jaarplan opgesteld voor de coaching en begeleiding van trainers (en leiders) op voetbaltechnisch vlak. Dit door middel van bijscholingsavonden en individuele coaching.

 

Tonnie Meijer: Portefeuille Plezier en Aandacht

Taken oa:

 • Uitwerken voetbalbeleidsplan (plezier en aandacht);
 • Coaching trainers en leiders op het vlak van plezier en aandacht;
 • Meenemen ouders en jeugdleden d.m.v. organiseren ouderavonden;
 • Verantwoordelijk voor trainerscarroussel onderbouw (samen met 2e lid).

Er wordt een jaarplan opgesteld voor de coaching en begeleiding van trainers (en leiders) op het gebied van gedrag (plezier en aandacht). Dit door middel van bijscholingsavonden en individuele coaching. Daarnaast zullen trainers en leiders op wedstrijddagen gecoacht worden op het gebied van plezier en aandacht.

 

Voorbereidingen seizoen 2020/21

 

Indelingen jeugdteams

Momenteel wordt druk gewerkt aan de indelingen van de teams voor het nieuwe seizoen. Hierbij kunnen we stellen dat dit een enorme puzzel is. Bij bijna elke leeftijdscategorie lopen we er tegenaan dat de aantallen spelers dusdanig zijn dat we vaak te weinig spelers hebben voor een extra team en eigenlijk te veel spelers om niet te grote teams te creëren.  We proberen hier zo slim mogelijk mee om te gaan en voor iedere speler een passende plek te vinden.

 

Selectieprocedure

Als gevolg van de coronacrisis kunnen we de gebruikelijke selectieprocedure (met oa oefenwedstrijden) voor de selectieteams niet hanteren. Wel hebben we op tal van manieren informatie over alle spelers kunnen verzamelen om tot een goede indeling te kunnen komen. Inmiddels hebben gesprekken plaats gevonden met jeugdleiders en -trainers en beschikken we over informatie vanuit onze interne scouting. Uitgangspunt is dat iedere speler op zijn of haar niveau met plezier kan spelen.

 

Waarschijnlijk zullen we naar verwachting de bepaling voor de definitieve selecties voor Jo17-1 en 2 en Jo15-1 en -2 doorschuiven naar augustus/september. Deze groepen zullen starten met gezamenlijke trainingen binnen de leeftijdscategorie, waarna uiterlijk voor de start van de reguliere competitie de definitieve selecties bepaald gaan worden.

 

We hopen dat we de indelingen zsm kunnen publiceren, maar door de eerder gemelde uitdagingen die we tegenkomen zal dit waarschijnlijk eind juni worden.

 

Nieuwe spelers of stoppende spelers

Twijfel je of je wilt gaan voetballen of dat je gaat stoppen? Het zou voor de indelingen heel fijn zijn als we voor de publicatie weten wat je gaat doen. Als je wilt stoppen is het daarnaast heel belangrijk om je voor 1 juli af te melden, anders blijf je lid (met contributieverplichting) tot 31 december!

 

Spelers die vanaf het nieuwe seizoen willen aansluiten hoeven niet te wachten met aanmelden tot augustus/september. Je kan je nu ook al aanmelden met bijvoorbeeld een ingangsdatum van 1 september. Op die manier kan je ook alvast ingedeeld worden in een team.