Mogelijkheid om te trainen gedurende de zomervakantie

Normaliter zouden na de verenigingsdag alle activiteiten op het Sportpark stoppen, maar in deze bijzondere tijd waarin we zitten, willen we de leden de mogelijkheid geven langer door te trainen.

In overleg met de technische- en jeugdcommissie is daarom besloten in ieder geval de trainingen te verlengen gedurende de zomervakantie.

Momenteel is de VTZ, in samenspraak met het bestuur, aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. doortrainen tijdens de zomervakantie. Dit is afhankelijk van verschillende factoren (beschikbaarheid vrijwilligers, die ook vakantie verdienen, voorbereidingen volgend seizoen, materialen etc.).

Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we dat z.s.m. communiceren.