Mededeling names Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

 Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Wij hanteren de volgende normen:
  • met een inkomen tot 120% ( Gemeente Loppersum 130%)van de voor hen geldende bijstandsnorm, dan wel huishoudens die van een week/leefgeld moeten rondkomen
  • die in de Gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum wonen.
Bijgevoegd een aanmeldformulier welke ingevuld en opgestuurd kan worden voor verdere afhandeling.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Leergeld.