Maatregelen overlast sportpark

Als omwonenden van het sportpark en club zien we ons de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met overlast. Jongeren die niet komen om lekker een balletje te trappen, maar overlast veroorzaken, zoals geluidsoverlast en vernielingen.

Gisteren is hiervoor een constructief gesprek geweest tussen gemeente, politie, handhaving, jongerenwerk en club. Sinds gisteren zijn er zogenaamde Art. 461 borden opgehangen, die politie en handhaving de mogelijkheid geven op te treden tegen dit overlast gevende gedrag. We gaan er van uit dat op deze manier ons mooie sportpark weer gebruikt wordt waar het voor bedoeld is en dat onze onderhoudscommissie hun tijd niet hoeft te besteden aan het opruimen van rotzooi en herstellen van aangerichte schade.

Vriendelijke groet,
Het bestuur.