Maatregelen DVC n.a.v. de persconferentie premier Rutte op 21 april 2020

Zojuist hebben we allemaal de persconferentie van premier Rutte kunnen beluisteren. In de afgelopen 24 uur is er al veel gespeculeerd over de eventuele invulling van de sport (voetbal) activiteiten na de persconferentie.

Premier Rutte heeft vanavond bekend gemaakt dat de maatregel m.b.t. het sporten per 28 april versoepeld wordt. Vanaf dan is het weer mogelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd om te sporten. De kinderen in de VO-leeftijd t/m 18 jaar mogen beperkt trainen waarbij de 1,5 meter regeling in acht moet worden genomen. Er mogen geen wedstrijden gespeeld worden, er moet thuis gedoucht worden en er mogen geen ouders langs de lijn staan.
Wat de premier ook duidelijk heeft gemaakt is dat de gemeente een adviserende en leidende rol zal nemen en de regionale sportclubs zal gaan adviseren/steunen m.b.t. de bovenstaande aanpassingen.

Als bestuur zijnde zullen wij, als er duidelijkheid is vanuit de gemeente en de KNVB, onze beslissingen nemen m.b.t. het hervatten van de trainingen en de invullingen daarvan. Aangezien we verwachten dat deze duidelijkheid woensdag of donderdag komt, zullen we jullie zo snel als mogelijk informeren..

Ook is bekend gemaakt dat er tot 1 september geen evenementen plaats mogen vinden. Dat betekent helaas dus ook dat onze a.s. evenementen, te weten; 100 jaar jubileum, Damster Jeugdtoernooi en de verenigingsdag niet door gaan.

Het bestuur