Jaarverslag van de secretaris

Hieronder kunt u het jaarverslag lezen van de secretaris die gedeeld is met de aanwezige leden bij de Algemene Ledenvergadering op 1 november j.l.

Klik hier om het document te openen.