Inzameling oud papier

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente grijze containers heeft aangewezen om hierin uw oud papier te verzamelen. Eens in de 6 weken wordt deze container geleegd met behulp van vrijwilligers van verengingen  die mee willen delen in de papieropbrengst.

DVC heeft vooralsnog besloten niet mee te doen als vrijwilliger aan de inzameling van oud papier. Wij hopen dat al onze leden en ook vele anderen het papier nog steeds komen brengen naar de centrale container op onze parkeerplaats bij het sportpark. U bent dan niet gebonden aan vaste tijden om de container bij de weg te zetten en wij hoeven dan niet op zoek naar vrijwilligers die eens in de 6 weken een vrije avond moeten opofferen.

Mocht blijken dat we als gevolg van deze beslissing van de gemeente veel inkomsten gaan mislopen voor oud papier dan zullen wij op zoek moeten naar vrijwilligers tussen onze leden. Lukt dit niet dan zullen wij het helaas zonder deze inkomsten moeten doen.

De komende tijd zal uitwijzen welke kant dit opgaat.

Met vriendelijke groet,
Ap Ploegh
Penningmeester DVC