Inleveren kleding en sleutels

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen wat betreft indelingen zijn in volle gang. Ook onze materialen zoals de wedstrijdkleding, coachjassen, sleutels en natuurlijk de trainingsmaterialen moeten gecontroleerd, aangevuld en bijbesteld worden. De eerste stap die wij hierin moeten nemen is het tijdig inleveren van dit alles.

 

  • Wedstrijdkleding; gewassen en in de teamtassen aanleveren
  • Coachjassen; voor diegene die volgend seizoen geen rol gaan vervullen graag gewassen inleveren.
  • Sleutels materiaalhokken; voor diegene die volgend seizoen geen rol gaan vervullen graag inleveren.
  • Als mensen nog spullen thuis hebben; graag inleveren. Wij hebben een goed beeld nodig wat er zoal bijbesteld moet worden.

 

Er zijn van alle bovengenoemde punten lijsten bijgehouden van wat er is uitgegeven en aan wie. Het zou jammer zijn wanneer iets wat is uitgereikt, niet terug komt en in rekening moet worden gebracht bij de eindgebruiker. Immers, alles is uitgereikt in bruikleen.

 

Om het inventariseren te bespoedigen vragen wij jullie hulp omdat het voor ons niet te doen is om 40 tassen te controleren. Zouden jullie per team/tas de onderstaande bijlage willen uitprinten en invullen zodat duidelijk is wat er ontbreekt in de kledingtas? Controleer de kleding dus op gebreken. Kapotte sokken kunnen direct weggegooid worden. Noteer goed wat je in de tas terug stopt, zodat wij het eenvoudig kunnen aanvullen voor volgend seizoen. Tassen zonder ingevuld formulier worden niet geaccepteerd.

inleverlijst kleding.pdf

 

Inlevermomenten

In totaal zullen er drie inlevermomenten komen. Met de teams die nog toernooien spelen na de Verenigingsdag kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

De inlevermomenten zijn:

  • Zaterdag 16 juni  op de Verenigingsdag (bij René of Richard)
  • Maandag 18 juni van 19.30 uur – 20.30 uur
  • Dinsdag 19 juni van 19.30 uur – 20.30 uur

 

De spullen kunnen worden ingeleverd in de kantine bij een van onderstaande personen. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen waardoor je iets niet tijdig terug kunt brengen, laat dit dan telefonisch weten aan Richard Kok (06-55714314), zodat er direct nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Tot slot

Alvast bedankt voor jullie medewerking !!!

 

Met vriendelijke groet,

René v/d Duin
Richard Kok