Inleveren kleding en materialen

Het voetbalseizoen loopt op zijn einde en derhalve zijn wij weer bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor wat betreft onze materialen, zijnde:wedstrijdkleding, coachjassen, sleutels en natuurlijk de trainingsmaterialen. Deze moeten allen gecontroleerd, aangevuld en bijbesteld worden. De eerste stap die wij hierin moeten nemen is het tijdig inleveren van dit alles.

 

  • Wedstrijdkleding; gewassen en in de teamtassen (!!!)  aanleveren
  • Coachjassen; deze worden vervangen door nieuwen, graag gewassen inleveren.
  • Sleutels materiaalhokken
  • Intrapballen en ballenzakken/netjes
  • Als mensen nog spullen thuis hebben; graag inleveren. Wij hebben een goed beeld nodig wat er zoal bijbesteld moet worden.

Er zijn van alle bovengenoemde punten lijsten bijgehouden van wat er is uitgegeven en aan wie. Het zou jammer zijn wanneer iets wat is uitgereikt, niet terug komt en in rekening moet worden gebracht bij de eindgebruiker. Immers, alles is uitgereikt in bruikleen.

Om het inventariseren te bespoedigen vragen wij jullie hulp omdat het voor ons niet te doen is om 40 tassen te controleren. Zouden jullie per team/tas de bijlage willen uitprinten en invullen zodat duidelijk is wat er ontbreekt in de kledingtas? Controleer de kleding dus op gebreken. Kapotte sokken kunnen direct weggegooid worden. Noteer goed wat je in de tas terug stopt, zodat wij het eenvoudig kunnen aanvullen voor volgend seizoen. Tassen zonder ingevuld formulier worden niet geaccepteerd

Klik hier om de bijlage te openen met de inleverlijst.

Inlevermomenten

Zaterdag 9 juli tijdens de afsluitende activiteiten voor de jeugd.

Woensdag en donderdag 6 en 7 juli tussen 19.00 – 20.00 uur in de bestuurskamer.

Mocht er onverhoopt iets tussenkomen waardoor je iets niet tijdig terug kunt brengen, laat dit dan telefonisch weten aan Richard Kok (06-55714314), zodat er direct nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

Tot slot

Alvast bedankt voor jullie medewerking !!!
 

Met vriendelijke groet,

René v/d Duin
Richard Kok