Informatie Teamindelingen seizoen 2018/19

Het huidige seizoen is nog in volle gang, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels al begonnen. Onderstaand informatie over het proces.

 

Indeling selectieteams

Voor de indelingen van de selectieteams Jo13-1, Jo15-1 en Jo17-1 zullen selectietrainingen en -wedstrijden worden georganiseerd in de periode eind mei tot begin juni. Nadere informatie over de precieze data volgt.

Op basis van de interne scouting en in overleg met de nieuwe trainers zullen spelers hiervoor worden uitgenodigd. De definitieve selectie wordt bepaald door de betreffende trainers voor het komende seizoen.

Voor de andere selectieteams zal de selectie bepaald worden in samenspraak tussen de trainers(groep), coördinator en de hoofd jeugdopleiding.

 

Indeling recreatieve teams

De indelingen van de recreatieve teams zal tot stand komen op basis van input van het spelervolgsysteem, de interne scouting, coördinatoren en de commissie Jeugd. Uitgangspunt is dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau zal komen te spelen, waarbij we proberen ook andere (sociale) aspecten mee te nemen als bijvoorbeeld spelen met vriendjes/vriendinnetjes.

Nieuw is dat komend seizoen ook gestart zal worden met een categorie Onder 12, waardoor de voorheen 1e-jaars D’ers nog een extra seizoen op een half veld blijven voetballen.

 

Nieuwe Spelers

Spelers die nog geen lid zijn van DVC en komend seizoen bij DVC willen voetballen kunnen vanaf de maand mei meetrainen of deelnemen aan de selectietrainingen. Daarmee kunnen nieuwe spelers sfeer proeven om te kijken of DVC bevalt als vereniging en het geeft DVC inzicht in deze spelers om rekening mee te houden bij de nieuwe teamindelingen.

Spelers die mee willen trainen kunnen contact opnemen met hoofd jeugdopleiding Gerard Zeeman, mailadres: gzeeman@home.nl

 

Vertrekkende/stoppende spelers

Spelers die willen stoppen met voetballen of bij een andere club willen spelen wordt verzocht dit vroegtijdig kenbaar te maken. Niet alleen moet het lidmaatschap per 1 juli opgezegd zijn om een half jaar extra contributiebetaling te voorkomen, het is bij het proces van de indelingen ook prettig om te weten met welke spelers geen rekening meer moet worden gehouden qua indeling.

 

Publicatie definitieve teamindelingen

Uiterlijk maandag 25 juni zullen de definitieve teamindelingen worden gepubliceerd op de website. Voor de deelnemers aan de selectietrainingen geldt dat deze in de week van 18 juni persoonlijk van de trainer te horen krijgen of zij wel of niet zijn geselecteerd voor het betreffende selectieteam.