Info omtrent aanvraag of verlenging Jeugdfonds Sport en Cultuur

Geachte ouder(s)-verzorger(s) van onze jeugdleden,
 
Zoals u waarschijnlijk weet, vergoedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur (een gedeelte van) de voetbalcontributie wanneer ouders hiervoor zelf niet de financiële mogelijkheden hebben. Soms is dat tijdelijk, maar vaker zien we dat voor meerdere jaren achter elkaar een aanvraag bij het Jeugdfonds wordt gedaan.

Alle huidige voetbalaanvragen lopen af op 1-7-2021. Dat betekent dat als een kind ook volgend seizoen wil blijven voetballen en hiervoor gebruik wil maken van het Jeugdfonds de ouders tijdig een nieuwe aanvraag moeten doen. Hoewel ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig doen van een aanvraag, willen wij als vereniging u er ook op attenderen  de aanvraag tijdig in te dienen.

Het jeugdsportfonds herinnert ook de  intermediairs aan het aflopen van de toekenningsperiode. Voor het doen van een aanvraag kunnen ouders contact opnemen met een intermediair in hun omgeving zoals een leerkracht/brugfunctionaris, buurtsportcoach, hulpverlener, St. Leergeld of sociaal wijkteam.
 
Het jeugdsportfonds vergoedt niet met terugwerkende kracht, maar werkt bij voetbal met kwartalen. Vanaf nu kunnen aanvragen voor het seizoen 2021-2022 gedaan worden. Voor volledige betaling van het seizoen (tot max. € 250) moeten aanvragen dan wel op tijd bij het jeugdsportfonds ingediend worden door de intermediair van het kind/gezin. Aanvragen die te laat binnen komen worden nog maar gedeeltelijk vergoed. De voorgaande of meerkosten zijn voor het gezin zelf.


Ledenadministratie DVC Appingedam.