Ik geef de vrijwilligerspen door aan: Henk Stratingh

Vanaf dit nieuwe kalenderjaar laten we elke maand een andere vrijwilliger (digitaal) aan het woord. We hopen hiermee te kunnen laten zien dat vrijwilligerswerk hartstikke leuk (en belangrijk) is. De vrijwilliger die aan het woord is geweest mag een suggestie doen voor een volgende vrijwilliger We gaan ons best doen om vanuit alle hoeken onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

“Ik geef de vrijwilligerspen door aan”, Henk Stratingh 

Welke vrijwilligersfunctie doe je?

Ik doe de ledenadministratie en regel dus de in-en uitschrijving van leden , overschrijvingen en facturering van de contributie en evt. boetes. Verder regel ik de facturering aan sponsoren – donateurs – leden € 50,-- club en overige debiteuren. Ik zit in de onderhoudscommissie en ben dagelijks op het sportpark te vinden om wat klusjes te doen en afspraken te maken daar waar nodig. Tevens zit ik in de financiële commissie ter ondersteuning van de penningmeester. Als DVC 1 thuis speelt dan zit ik in de radiokamer en bedien het scorebord, dit sinds kort met Harrie Kamminga. Ook mag ik sinds kort zitting nemen in de bouwcommissie.

Wil je eens wat over jezelf vertellen?

Henk Stratingh, gepensioneerd en woonachtig in Appingedam. Voor de fusie deed ik diverse werkzaamheden voor vv Appingedam. Ik bemoei me graag en soms te veel met allerlei zaken binnen de club.

Hoe ben je betrokken geraakt bij DVC?

Bij DVC ben ik betrokken geraakt vanwege het feit dat ik bij vv Appingedam reeds diverse werkzaamheden verrichtte sinds mijn kinderen lid waren geworden. Ook daar deed ik de ledenadministratie en facturering, tevens zat ik ook reeds in de onderhoudscommissie. Verder zat ik diverse jaren bij vv Appingedam in de commissie Voetbaltechnische zaken, hetgeen uiteraard in de gloriejaren het mooiste was en heb ik ook diverse bestuursfuncties uitgeoefend.

 

Met welke reden doe je vrijwilligerswerk?

Vanwege het feit dat ik voetbal een prachtige sport vind en graag mijn steentje wil bijdragen aan het reilen en zeilen binnen de club.

 

Wat vind je het leukst aan je vrijwilligerswerk?

Het regelen van allerlei zaken binnen de club.

Zijn er volgens jou ook verbeterpunten voor ons vrijwilligersbeleid?

Er zijn uiteraard altijd verbeterpunten, vooral de communicatie binnen de club zou verbeterd kunnen worden. Ik denk dat bij sommige zaken er meer persoonlijk contact moet komen in plaats van alleen maar communiceren via de mail of app en uiteraard alle gemaakte afspraken schriftelijk vast leggen.

Wil je verder nog wat kwijt?

Ik ben in grote lijnen tevreden zoals het binnen de club gaat.

Aan wie geef jij de (digitale) pen door:

Ik geef de vrijwilligerspen door aan: Dolf Holwerda