Goede doel Rad van Avontuur kerstborrel

Zoals al eerder aangegeven wordt er tijdens de kerstborrel weer aan het rad van fortuin gedraaid voor een goed doel. Hierbij de beloofde toelichting van familie Arntzen. Er zijn al leuke prijzen geregeld dus neem alle contante euro's mee en steun dit goede doel door middel van het kopen van lootjes. 

Lukulu, een dorp in het westen van Zambia

In de jaren 2003 tot 2006 hebben wij met ons gezin in Zambia gewoond en we
hebben daar gewerkt in een districtsziekenhuis. Het dorp Lukulu, waar we 3
jaar woonden ligt aan de oever van de Zambezi, in het westen van Zambia, een
zeer arm deel van het land. Onze zoon Lucas (speler bij O15) is daar in 2005
geboren.
Lukulu is de hoofdstad van het district dat zo groot is als de provincie Utrecht.
Er wonen zo’n 70.000 mensen in het district, die aangewezen zijn op de
medische zorg van het ziekenhuis in Lukulu, of op een van de 12
gezondheidsposten in het district.
Er zijn geen verharde wegen en de meeste mensen verplaatsen zich lopend, of
met een ossenkar. Een enkeling heeft een fiets of een kano, om zichzelf of
goederen mee te kunnen vervoeren.
In het ziekenhuis wordt medische zorg gegeven door daarvoor opgeleide
(Zambiaanse) verpleegkundigen en artsen.
Het ziekenhuis is aangewezen op electriciteit van een generator. Hierdoor is
het gelukkig mogelijk om de meest noodzakelijke apparaten in het
laboratorium en op de operatiekamer draaiende te houden. Ook de koelkast
(voor het koel houden van vaccins en medicijnen) kan daarop draaien.
Toch is deze situatie niet geheel betrouwbaar. De generator moet soms uit
voor onderhoud, of de diesel waar hij op draait is op (en niet voorradig). Op die
momenten zit het ziekenhuis dus zonder stroom en na enkele uren is er ook
geen water meer (omdat het water electrisch opgepomp wordt).
Om die reden zijn we van start gegaan met een project om zonnepanelen op
het ziekenhuis te leggen. Dat zal een betrouwbare en constante
stroomvoorziening voor het ziekenhuis opleveren, wat zeker bij zal dragen aan
goede gezondheidszorg in Lukulu.
We zijn een heel eind op weg met de financiering van dit project, maar we zijn
er nog niet. We gaan door met fundraising totdat we het project echt van start
kunnen laten gaan.
Op de foto’s: De eerste is voor het ziekenhuis, samen met het
ziekenhuispersoneel en de andere is bij goede bekenden thuis in Lukulu.

Fam. Arntzen