DVC Appingedam zoekt scheidsrechters!

DRINGENDE OPROEP!Beste sportvrienden,

Het voetbalseizoen 2018/2019 is zo goed als afgerond. We hebben op meerdere fronten wisselende resultaten behaald dit seizoen. Wisselende resultaten horen nu eenmaal bij het beleven van welke sport dan ook. Het wordt echter steeds lastiger om er voor te zorgen dat wedstrijden op de juiste wijze begeleid worden. We hebben het dan over scheidsrechters en assistent-scheidsrechters (grensrechters). We hebben komend seizoen een groot tekort aan scheidsrechters.

Het huidige korps scheidsrechters neemt in aantal af, terwijl het aantal wedstrijden toeneemt. Op dit moment komt het steeds vaker voor dat scheidsrechters 3 wedstrijden op een dag moeten fluiten, terwijl sommige ook nog andere functies op diezelfde zaterdagen moeten vervullen. Als wij in het nieuwe seizoen niet meer scheidsrechters mogen begroeten, zullen er wedstrijden moeten worden afgelast. Wij hebben als voetbalvereniging nu eenmaal de verplichting om goed opgeleide scheidsrechters bij deze wedstrijden in te zetten.

Nu is er de mogelijkheid om vanaf september/oktober 2019 een cursus tot verenigingsscheidsrechter te volgen. Deze cursus duurt 4 avonden. Wij hebben verschillende gesprekken gevoerd met cursusleiders van de KNVB over de mogelijkheden voor onze vereniging. Het komt hier op neer: zorg voor 10 scheidsrechters, dan komen wij naar Appingedam. Wij willen dus 10 nieuwe scheidsrechters opleiden zonder dat we door de hele provincie hoeven te reizen. 10 scheidsrechters lijkt veel, maar je mag al vanaf je 16e scheidsrechter worden. Onze oproep geldt dus voor de oudere jeugd, senioren, ouders en andere liefhebbers. Wij hebben u als DVC zijnde hard nodig. Als we 10 scheidsrechters hebben zal de belasting per scheidsrechter ook niet zo groot zijn. We hebben het dan over eens in de 3 weken een keer fluiten. Onze nieuwe scheidsrechters zullen begeleid worden door ervaren scheidsrechters en praktijkbegeleiders.

Maar dan zijn we er nog niet. Ook hebben we mensen nodig die met een vlag in de hand langs de lijn lopen en deze ook weten te gebruiken zoals het hoort. We zijn dus ook op zoek naar mensen die af en toe een keer bij hun eigen kind of ander familielid willen vlaggen. Vaak horen wij dat mensen wel willen, maar niet kunnen of durven omdat ze niet weten wat te doen. Daarvoor willen wij tijdens de oefenperiode in het nieuwe seizoen een tweetal avonden organiseren, waar wij uitleg geven over het invullen van de taak als grensrechter. Dit wordt dan geoefend tijdens een oefenwedstrijd. Je hoeft maar op een van deze avonden aanwezig te zijn.

Goed opgeleide scheidsrechters en grensrechters zorgen uiteindelijk voor meer spelgenot en minder frustraties langs de lijn. Vaak hebben wij commentaar op scheidsrechters bij andere verenigingen. Laten wij dan nu de hand in eigen boezem steken en er voor zorgen dat wij het binnen onze vereniging wel goed voor elkaar hebben. Wij hebben elkaar nodig om dit ook voor elkaar te kunnen realiseren.

Voelt u zich aangesproken? Stuur dan een berichtje naar Danny Thijssen, 06-13358475.

Namens de vereniging,

Alvast hartelijk dank!