DVC Appingedam officieel een feit.

Appingedam – Nadat op 24 maart j.l. door alle leden al ingestemd is met de fusie tussen vv Appingedam en vv de Pelikanen, zijn op woensdagmiddag 28 juni officieel de handtekeningen gezet onder de fusieakte bij de notaris. Daarmee is de nieuwe voetbalvereniging DVC Appingedam per 1 juli een feit.

Een historisch moment voor de stad Appingedam die respectievelijk ruim 65 jaar twee voetbalverenigingen had. De Pelikanen heeft vorig jaar hun 65-jarig jubileum gevierd en vv Appingedam zou in 2019 100 jaar bestaan.

Om de fusie gezamenlijk met alle leden, sponsoren en vrijwilligers te vieren is een commissie druk bezig met de organisatie van een fusie-feest- week die plaatsvindt van 29 augustus t/m 2 september. Verdere info zal zo spoedig mogen gepubliceerd worden. Houdt deze data dus alvast vrij in uw agenda. Het beloofd een mooie week te worden. Op de foto neemt Irene Bos (secretaris) in het bijzijn van Rick van Bostelen , Geert Bijleveld, Rudi Rondhuid en Ap Ploegh de ondertekende akte in ontvangst.