Corona update 03-12-21

Deze week is er in de tweede kamer nog weer gedebatteerd over de maatregel m.b.t. het sporten tot 17.00 uur. Deze maatregel is helaas niet veranderd. Zoals we in ons eerdere bericht van deze week aan hebben gegeven zouden we opnieuw communiceren na dit debat.

De KNVB heeft inmiddels besloten dat de competitie van de A-categorie stil is gelegd. Zij zullen voor de winterstop dus geen officiële wedstrijden meer spelen. Zie voor dit volledige bericht de KNVB site:
Besluit KNVB over het amateurvoetbal tot aan de winterstop

Intern is er overleg geweest over de situatie zoals die nu is: met de VTZ (voetbal technische zaken), de JC (jeugdcommissie), de HJO’s (Hoofd Jeugd opleidingen) en het bestuur.

Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om teams 1x in de week te kunnen laten trainen tussen 15.00 en 17.00 uur of in het weekend. Dit vanwege het feit dat de wedstrijden in de B-categorie wel door blijven gaan.

Deze invulling vergt veel organisatie, aanpassingen en flexibiliteit (bijv. andere trainingsdagen/tijden, kleinere velden etc), we hopen daarbij op ieders begrip. Via de leiders/trainers app en/of de teams apps zal specifieke informatie gedeeld worden m.b.t de trainingen van desbetreffende teams.

Zoals ook al eerder aangegeven blijft de kantine dicht. Doordeweeks zullen ook de kleedkamers dicht blijven (m.u.v. 1 of 2 vanwege mogelijk toiletbezoek). Op de zaterdagen zullen de kleedkamers open zijn voor de wedstrijden en kan er in de hal van het Piet Sissingh home thee of ranja gehaald worden in de rust van de wedstrijden. Tevens kunnen rij-ouders en de teambegeleiding daar een kop koffie of thee halen.

Misschien overbodig om te noemen maar publiek is helaas nog steeds niet welkom op het sportpark en blijf thuis als je klachten hebt.

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven, denk om jezelf en elkaar.

het bestuur.