Contributiereglement DVC

Beste leden,

 

Samen met de fusie hebben we ook gemeend een (nieuw) contributiereglement te moeten invoeren. Als financiële commissie hebben we erg veel werk van het innen van de contributie. Gelukkig betalen de meeste leden gewoon op tijd, maar er is een groep waar we veel extra werk van hebben om de contributie betaald te krijgen. Dit kan niet de bedoeling zijn.

 

Iedereen wordt vrijwillig lid van de vereniging. Van te voren weet je dan waar je aan toe bent met betrekking tot de te betalen contributie. Kun je echt niet betalen dan zijn er verschillende instanties waar je terecht kunt en die dan voor jou de contributie betalen na screening van je financiële situatie. De overige leden dienen gewoon zelf te betalen.

 

Graag aandacht voor het geplaatste contributiereglement, met name onder het kopje aanmaningen.

 

In het verleden waren we minder streng, maar hadden we ook een hoop werk van de inning. Met dit reglement, welke is goedgekeurd door het bestuur, hopen we dat dat verleden tijd is.

 

Met vriendelijke groet,
Ap Ploegh
Penningmeester DVC Appingedam