Contributie wijziging per 1 januari 2019

Tijdens de ALV van 9 november jl. zijn de contributie bedragen met de aanwezige leden besproken en is er besloten dat voor spelende leden de contributie wordt verhoogd met €1,-- per maand, hetgeen neerkomt op €12,-- per jaar.

U kunt de nieuwe contributiebedragen vinden in ons contributiereglement op onze website middels deze link.

Bestuur DVC Appingedam