Bestuursblog maart 2020

We zitten met z’n allen in een heel bijzondere situatie, de pandemie van het Coronavirus houdt ons allen in zijn greep. Het sportpark is gesloten de competitie ligt stil en wordt waarschijnlijk helemaal niet meer uitgespeeld. Hoe het dan verder gaat met de standen, eventuele promotie of degradatie, wie zal het zeggen.

Afgelopen weekend hebben we moeten besluiten het sportpark definitief af te sluiten, alle activiteiten van onze club waren al eerder gestaakt, maar omdat er grote groepen jongeren bleven voetballen op de velden, ook wel enigszins te begrijpen gezien het prachtige weer en situatie die was ontstaan, was afsluiting echt noodzakelijk. Met enige trots zien we nu ook echt niemand meer op de velden sporten en pakt een ieder z’n verantwoordelijkheid.

Voor de komende periode stonden er ook nog, naast de wekelijkse competitie, verschillende activiteiten op het programma, waarvan we gisteren in onze online (via Skype) gehouden bestuursvergadering hebben moeten besluiten deze af te gelasten. Het gaat hierbij om ons eindfeest van 100 jaar voetbal in Appingedam, waarbij we wilden uitpakken met een receptie, sponsorbijeenkomst, foto’s, plakboeken en afsluiten met een feestavond. Helaas dit kan nu niet doorgaan op 9 mei. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en we willen dit evenement toch niet helemaal afblazen, maar op een later moment, als alles weer een beetje normaal is, alsnog gaan plannen en met z’n allen vieren.

Het Damster Jeugdtoernooi op 12 en 13 juni komt zo langzamerhand ook in de gevarenzone, net zoals onze jaarlijkse verenigingsdag op 20 juni. De voorbereidingen gaan vooralsnog door, maar we houden er terdege rekening mee, dat ook deze activiteiten dit jaar geen doorgang zullen gaan vinden. Hoe spijtig ook, maar de prioriteit van ons allen ligt nu toch echt bij het doorstaan van deze Coronacrisis.

Veel jeugdleden van ons (en leerkrachten) beleven hun schooltijd als nooit te voren, veelal online, het centrale eindexamen is inmiddels vervallen en hoe de verdere schoolexamens er uit gaan zien, breekt menigeen zich nog het hoofd over.

Ook de dagelijkse gang van zaken binnen onze club ziet er nu echt anders uit, de voorbereidingen voor het komende seizoen waren alweer in volle gang, maar zullen nu op een andere manier dan anders moeten worden afgerond, de indelingen, de gesprekken met leiders en trainers. De VTZ en Jeugdcommissie zijn druk bezig hun draai hier in te vinden. De mannen van het onderhoudsteam zijn op dit moment nog de enige groep op het sportpark, waar zij zich beperken tot het echt noodzakelijke onderhoud en uiteraard met inachtneming van de regels vanuit het RIVM.

Vanaf deze plaats wensen wij een ieder ongelofelijk veel sterkte maar ook succes met de flexibiliteit die nu van een ieder gevraagd wordt en wensen wij met name ook onze sponsoren heel veel kracht toe om onder deze moeilijke omstandigheden de onderneming draaiende te houden.

DVC Appingedam is hopelijk weer snel voetbal voor iedereen. Blijf gezond, houd je aan de regels en denk vooral een beetje om elkaar in deze bijzondere tijd!

Met sportieve groet,

Het bestuur