Bestuursblog juni 2020

Het seizoen 2019/2020 zit er bijna op, voor het competitievoetbal helaas natuurlijk al weer een tijdje. Gelukkig zijn de trainingen eind april weer langzaam opgestart voor de jeugd en zijn de senioren er vanaf mei ook weer bijgekomen. De laatste groep helaas nog met de gepaste 1,5 meter afstand, iets wat wel wat aanpassingen vraagt en links en rechts ook wel wat plezier kost.

Voor het komend seizoen zijn de voorbereidingen in volle gang of beter gezegd al bijna afgerond. Om te beginnen krijgt het jeugdvoetbal komend seizoen een (deels) nieuw kloppend hart in de personen van Jan Medema en Tonnie Meijer. Om ook voor de jeugd verdere invulling te geven aan onze kernwaarden: Plezier, Aandacht, Ontwikkeling en Prestatie gaan Tonnie (Plezier en Aandacht) en Jan (Ontwikkeling en Prestatie) hier komend seizoen nog meer gas op geven.

Voor de 1e selectie staat er een nieuw trainersduo klaar om het stokje van Erwin Buurmeijer en Pieter Bijma over te nemen in de personen van Duurt Dijkman en Reitze Enderlé. Het leiderschap wordt door Daan de Groot overgenomen van Bart Blokzijl. Menno Hilverts heeft zijn contract verlengd en zal de 2e selectie wederom onder zijn hoede nemen. De dames staan ook komend seizoen weer onder de bezielende leiding van Gerrie Koster en Eric Smidt.

 

Wedstrijdzaken is druk bezig om in samenspraak met de voetbaltechnische commissie de teaminschrijvingen voor het komen seizoen weer rond te maken. Om het scheidsrechterskorps op sterkte te krijgen en te houden, zijn we druk bezig om in het najaar een scheidsrechtercursus bij ons op de club te organiseren. Heb je belangstelling om deel te nemen, meld je dan aan via Alexander Smit of per mail wedstrijdsecretariaat@dvcappingedam.nl.

Vanuit de kantinecommissie is te melden dat het aantal vrijwilligers zwaar onder druk staat en dat het steeds moeilijker wordt om de kantine open te houden. Ook stoppen er aan het einde van het jaar een tweetal commissieleden waarmee er feitelijk geen commissiebezetting meer is om de planning en alles wat daar mee samenhangt te organiseren. Dus zijn we nu naarstig op zoek naar nieuwe commissieleden en nieuwe barvrijwilligers. Je kunt wachten tot je wordt benaderd maar het zou ons erg helpen als mensen zich spontaan aanbieden om mee te helpen de kantine open te houden en te bemensen.

Het lijkt een inkopper, maar hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Daarnaast blijven de verplichte kantinediensten, maar daar moeten wel medewerkers naast staan die op de hoogte zijn hoe het precies reilt en zeilt. En vergeet niet dat een goede kantineomzet helpt om de contributie laag te houden.

Opgeven als vrijwilliger kan bij Ap Ploegh (penningmeester@dvcappingedam.nl of 06-53603950).

Wel zijn we blij te kunnen vermelden dat Bart Beukema bereid is gevonden om vrijwilligers-coördinator te worden binnen de kantinecommissie. Hij gaat zich met name bezig houden met het zoeken van nieuwe vrijwilligers. Als eerste gaat hij alle geregistreerde vrijwilligers benaderen met de vraag wat ze volgend seizoen weer voor ons kunnen en willen betekenen.

Met betrekking tot de financiële commissie kan worden gemeld dat op dit moment alles via planning loopt en dat de financiële jaarafsluiting er aan zit te komen.

De materialencommissie is druk bezig met inname en controle van de kledingtassen en te bekijken wat we volgend seizoen weer nodig hebben aan kleding en materialen.

Ook het afgelopen seizoen hebben er tal van activiteiten plaatsgevonden. Zo werd er een pietengym georganiseerd voor de spelers van JO7,8 en 9. De oudere jeugd kon zich vermaken met een Fifa-toernooi in het Piet Sissingh Home. Het jaar 2019 werd sportief afgesloten met het jaarlijkse oudejaarstoernooi. Van jong tot oud werd er tegen elkaar gestreden in sporthal Eelwerd.

Helaas heeft de activiteitencommissie ook meerdere activiteiten af moeten lasten i.v.m. Covid-19. Het uitje van JO12 en 13 naar de wedstrijd FC Groningen – AZ ging helaas niet door. Daarnaast werd de wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen tegen Estland ook afgelast, waar de gehele meiden-en damesafdeling van DVC aanwezig zou zijn.

Op 9 mei wilden we graag het 100-jarig voetbal in Appingedam groots afsluiten, ook dit heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben we een nieuwe datum gevonden om alsnog stil te staan bij 100 jaar voetbal in Appingedam, 8 mei 2021 zullen we dit uitgebreid vieren. Noteer deze datum alvast in de agenda, het voetbal in Appingedam bestaat dan op deze datum precies 102 jaar !

Het einde van het seizoen wordt normaal traditioneel afgesloten met een gezellige verenigingsdag. Dat kan dit jaar helaas niet doorgaan, maar we hebben besloten nog wel een kleine seizoenafsluiting te organiseren, met naleving van de coronamaatregelen. Op zaterdag 4 juli van 16:00 uur – 19:00 uur zullen we nog even stil te staan bij het einde van dit bijzondere voetbalseizoen.

We hopen natuurlijk dat volgend seizoen de activiteiten weer gewoon doorgang kunnen vinden.

Ondanks dat veel activiteiten niet door konden gaan door het coronavirus, is er ook een activiteit geweest die wel gewoon door kon gaan: het online Corona FIFA toernooi.

Wat nog wel gezegd moet worden is dat we het seizoen enigszins hebben afgesloten in maart met een feestje in de kantine! Zanger Klaus wist de sfeer er goed in te krijgen en te houden. Op naar een nieuw voetbalseizoen waarin we weer mogen genieten van de activiteiten, mits dit kan i.v.m. de coronamaatregelen.

Vanwege corona is het sportcomplex voor lange tijd gesloten geweest. Corona of niet, het gras en onkruid groeien gewoon door. Daarom werd het hoog nodige onderhoud door een paar vrijwilligers uitgevoerd. Toen de regels versoepeld werden, en het onderhoudsteam weer op het oude niveau terug was, is een inhaalslag gemaakt om het overtollige onkruid te wieden. Tevens hebben alle gebouwen van kantine t/m de kleedkamers een grondige schoonmaakbeurt gehad. En waar nodig is het houtwerk geschilderd, ook het Piet Sissingh Home en de voormalige v.v. Appingedam kantine, die nu ook het DVC blauw uitstralen.

De brandschade van de hoofdtribune is ook hersteld. Als het goed is, en jullie lezen deze blog dan zijn de damwandplaten aan de achterzijde ook compleet vervangen door nieuwe, waar nogal wat levertijd op zat vanwege de DVC blauwe kleur.

Halverwege juli wordt begonnen met de aanleg van een beregeningssysteem in de velden 1 en 4, zodat we de natuurvelden ook tijdens droge perioden in een optimale conditie kunnen houden.

De jongerenwerkers van de ASWA zijn begonnen het jeugdhonk in de voormalige kantine van v.v. Appingedam klaar te maken, zodat de jongeren van Appingedam hier onder begeleiding hun eigen plek van kunnen maken, ze zullen binnenkort starten op de donderdagavond. 

 Vanuit de sponsorcommissie is ook veel goed nieuws te melden. Er liepen veel contracten af na 3 jaar, precies 3 jaar nadat de fusieclub DVC Appingedam een feit werd. De meeste contracten konden verlengd worden en een enkeling heeft aangegeven gezien de economische omstandigheden als gevolg van Corona een pas op de plaats te moeten maken. Er is uiteraard veel begrip voor deze ontstane situatie en we hopen dan ook dat alle ondernemers deze periode zonder al te veel kleerscheuren zullen doorstaan. Zodra dit weer op een goede manier kan, zullen ook de activiteiten vanuit de Business Club DVC weer worden opgepakt.

De KNVB heeft in samenwerking met de ING een sponsorprogramma opgezet om het meiden en vrouwenvoetbal verder te stimuleren. Samen met 200 andere verenigingen heeft DVC hiervoor een plan aangeleverd en op de 23 juni hebben we tijdens een online bijeenkomst het mooie nieuws ontvangen dat wij samen met 59 andere verenigingen een sponsordeal in de wacht hebben weten te slepen.

Vanaf deze plek heel veel dank en waardering aan alle vrijwilligers, die ondanks alles weer hun beste beentje hebben voorgezet voor onze mooie club.

Blijf gezond en op naar komend seizoen!

Met sportieve groet,

Het bestuur