Bestuursblog - deel 2

Op naar een vernieuwde toekomst van onze sportpark

Terwijl deze blog geschreven wordt, vindt er in Eelwerd het jaarlijkse oliebollentoernooi plaats. Een terugkerend toernooi waarin het samen spelen in de volle breedte wordt toegepast. Buiten is het regenachtig en onze (trainings)velden zijn ondanks het intensieve onderhoud regelmatig niet bespeelbaar. Dit brengt ons op onze grootste uitdaging voor het komend jaar, namelijk de wens om onze sportvelden te versterken met 2 kunstgrasvelden. Inmiddels komen we tot concrete plannen die we graag aan jullie willen voorleggen op een buitengewone ledenvergadering op vrijdagavond 19 januari. Hier zullen we in samenwerking met de gemeente  onze plannen toelichten en vragen om jullie goedkeuring hierin. Een toekomstplaatje waar wij als bestuur volledig in geloven.

Ondertussen zijn ruim 800 leden de afgelopen maanden met veel enthousiasme bezig geweest met ons favoriete spelletje, het voetbal. Onze jongste voetballers volgens de nieuwste richtlijnen van de knvb op kleinere veldjes waarbij de kinderen meer balcontacten hebben en daardoor ook meer plezier kunnen beleven aan de beginselen van het voetbal. Niet te vergeten onze 7 tegen 7 dames die met succes een vrijdagavondcompetitie zijn begonnen. En uiteraard alle overige voetbalteams van recreatief tot sportief, maar allemaal met de primaire doelstelling dat voetbal leuk moet zijn.

Mooi om te zien dat er zoveel vrijwilligers in de volle breedte hun energie steken in onze DVC. Dankzij al deze vrijwilligers, van trainers en leiders tot de mensen van de onderhoud en van de kantinecommissie. Wij vragen iedereen dan ook om eens wat vaker stil te staan bij het feit dat zoveel mensen dit in hun schaarse vrije tijd willen doen. Laat dat regelmatig merken aan deze mensen door bijvoorbeeld langs de lijn complimenten te geven en heb geduld als het soms even wat langer duurt om een drankje aan de bar te bemachtigen. Door een positieve instelling wordt het voor iedereen leuker en zijn er wellicht meer vrijwilligers te vinden om onze club te ondersteunen.

De verschillende activiteiten die naast het voetballen zijn georganiseerd, zijn zeer succesvol verlopen. Van Sinterklaasviering voor onze jongste voetballers  naar de kerstborrel en een quiz voor de oudere leden: mooi om te zien dat de kantine dan eigenlijk te klein is voor al onze leden.

Wij hopen jullie allen te zien op onze nieuwjaarsborrel op zaterdagmiddag 6 januari (16.00 uur) en op onze algemene ledenvergadering op vrijdagavond 19 januari.

In de volgende blog kunnen we uitgebreider stil staan bij onze plannen voor het sportpark. Mocht u/jij zaken hebben die we kunnen gebruiken/benoemen in de onze blog, laat het ons dan vooral weten via secretariaat@dvcappingedam.nl

Het bestuur