Bericht van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ken jij een kind dat ook mee wil doen?

Door de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Veel kinderen en jongeren kunnen hierdoor niet meedoen met voetbal, hockey, dansen, muziek of judo. Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Wij betalen de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur voor deze kinderen.

Ken jij een kind dat ook mee wil doen maar waar thuis te weinig geld is? Of wil je helpen? Klik voor meer informatie op één van de onderstaande links:

Hartelijk dank names het Jeugdfonds Sport & Cultuur