Aanpassing Contributiereglement

In het contributiereglement is voor elke categorie een contributiebedrag bepaald. Indien een speler meerdere categorieën afneemt is er een korting van € 6,50. Men hoeft dan niet twee maal de verenigingscontributie te betalen. Dit noemen we dan productkorting.

 

Hierop wordt de volgende uitzondering gemaakt

Voor de heren die én 7x7 voetballen én zaterdags op het veld voetballen vervalt de contributie voor het 7x7 voetbal. Dit omdat de 7x7 spelers niet voetballen onder de vlag van de KNVB, waardoor de vereniging hiervoor minder kosten maakt. Voor de dames geldt dit niet. Zij voetballen wel onder de vlag van de KNVB.

De heren die dus beide producten afnemen betalen € 15,15 per maand. Degenen die alleen 7x7 voetballen betalen € 11,50 per maand.

 

Daarnaast zijn in het contributiereglement de volgende zaken weggevallen:

 

Contributiebetaling

Contributiebetaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. Bij een eventuele betalingsherinnering zal € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Vanaf 1 juli 2017 zal de contributie jaarlijks geïndexeerd worden.

 

KNVB-boetes

Boetes die door de KNVB aan leden wordt opgelegd voor bijvoorbeeld gele of rode kaarten zullen door de vereniging aan het betreffende lid worden doorbelast vermeerderd met € 1,00 administratiekosten.

 

Dit zal aan het contributiereglement worden toegevoegd.

 

Het bestuur.