Aanpassing contributie per 1 januari 2020

Op de Algemene ledenvergadering van 1 november jongstleden is besloten de contributie jaarlijks te indexeren met behulp van de CBS-index: Contributie Sportverenigingen. Dit betekent voor 1 januari 2020  een verhoging met 2,4%. IJkmoment voor de index is de maand juli.

De contributies zien er per 1 januari 2020 als volgt uit:

Leden die gebruik maken van maandelijkse incasso of een factuur van de vereniging ontvangen hoeven hier geen actie voor te ondernemen. De overige leden moeten hun overschrijving aanpassen aan de nieuwe bedragen.

 

Met vriendelijke groet,
Ap Ploegh
Penningmeester DVC