Covid-19

Corona Protocol DVC Appingedam bijgewerkt

Op basis van de laatste ontwikkelingen is het Corona protocol van DVC Appingedam bijgewerkt. U kunt dit protocol via deze link downloaden en bekijken.

 

Nieuwbericht 2 oktober: Update corona-protocol

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020, zijn er aanvullende
maatregelen aangekondigd inzake het coronabeleid.
Deze aanvullende maatregelen hebben ook invloed op onze voetbalclub.

De volgende aanvullende maatregelen gelden voor DVC Appingedam vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur, naast het al bestaande coronaprotocol:

1. De kantine blijft op wedstrijddagen en trainingsdagen gesloten.
2. Kleedkamers blijven zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen open. Dit betekent dat er na de training en wedstrijd gewoon gedoucht kan worden. Let op, richtlijn is om zo kort mogelijk op het sportpark te blijven, blijf dus niet langer in de kleedkamer en op het sportpark dan nodig is. Daarnaast dienen spelers ouder dan 18 jaar in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
3. Bij trainingen en tijdens wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan. Uitzondering wordt gemaakt voor maximaal 5 chauffeurs (exclusief begeleiding van teams) van tegenstanders op wedstrijddagen. Er wordt gratis koffie en thee geschonken voor deze chauffeurs en teambegeleiding.
4. In de rust wordt ranja en/of thee beschikbaar gesteld aan de teams.
5. De eerder gestelde maatregelen, zoals aangegeven in het coronaprotocol blijven onverminderd van kracht.

Het coronaprotocol is te vinden op de website: https://www.dvcappingedam.nl en in de Voetbal.nl app.
Het bestuur.

 

Nieuwsbericht 29 augustus :Update corona n.a.v. de persconferentie 28-09-20

Het zal niemand ontgaan zijn dat de maatregelen die het kabinet gisteravond (ma. 28-08) aangekondigd heeft grote gevolgen hebben voor ons als vereniging.
Er mag geen publiek meer bij de wedstrijden zijn en de kantine zal voorlopig gesloten zijn en blijven. Wel zullen we uiteraard de teams blijven voorzien van thee of ranja in de rust van de wedstrijden die door nog wel door mogen gaan.

Hoewel we vandaag nog afwachten of de KNVB nog een publicatiebericht verstuurd, delen we alvast de pagina van de Rijksoverheid. Vriendelijk verzoek om deze informatie goed door te nemen alvorens in de pen te klimmen en overal je vragen te stellen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Het bestuur

Nieuwsbericht 27 augustus : CORONA Protocol DVC Appingedam

Hier kunt het CORONA Protocol inzien zoals gehanteerd door DVC Appingedam. Verzoek dit goed door te lezen om zo op de hoogte te zijn van de afspraken en regels.

 

Nieuwsbericht 14 augustus : CORONA Ontwikkelingen - Start nieuwe seizoen

Inmiddels zijn een aantal teams weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het grootste gedeelte van de vereniging hervat vanaf a.s. maandag de trainingen.

Gezien alle ontwikkelingen in de laatste weken; besmettingen Amsterdam/Rotterdam/Terschelling/Delfzijl en aanpassingen van kleurcoderingen in sommige EU-landen of provincies willen wij de onderstaande eigen afspraken en RIVM-maatregelen nogmaals onder de aandacht brengen. We hopen dat eenieder hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

  • De gedragsregels die in juni zijn gepubliceerd zijn nog steeds geldend, kijk voor deze regels op onze website onder het kopje COVID19 (bijlage voor spelende leden).
  • In tegenstelling tot deze gedragsregels kan er wel weer gedoucht worden na de trainingen en/of wedstrijden. Bij de jeugd boven de 18 en senioren moet hierbij wel de 1,5 meter in acht worden genomen.
  • Wedstrijd besprekingen bij de teams met spelers boven de 18 zal buiten plaats moeten vinden aangezien anders de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden.


Maatregelen vanuit RIVM en die door de KNVB/ NOC-NSF ook gevolgd worden

  • Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het corona virus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.
  • Aan iedereen die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied en/of besmette omgeving wordt dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Laat je, zeker bij twijfel, testen op een GGD-locatie.

Kijk voor de richtlijnen die de KNVB ook volgt bij de veel gestelde vragen op de KNVB-website:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

 

Nieuwsbericht 17 juni: ouders/verzorgers/familie weer welkom bij trainingen

Na overleg met Gemeente Appingedam is het bij ons ook weer toegestaan om te kijken bij de trainingen van de jeugd, mits ouders/verzorgers/familie zich aan de 1,5 meter maatregel houden. Een mooi en fijn bericht!

Zie hier het rtvnoord nieuwsbericht:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/714251/Ouders-mogen-toch-langs-de-lijn-staan-bij-sporttraining-kind?fbclid=IwAR2fVQ-eZyUQm77qk71eq_nK6sF5xhpRS_g8HU1JvGYosGm4qM-pV2xG7dU

 

Nieuwsbericht 14 juni: GEEN trainingen tijdens de zomervakantie

Helaas was in een eerder bericht onduidelijkheid geschept over de mogelijkheid tot het doortrainen in de zomervakantie. 

Na goed overleg tussen het bestuur en de betrokken commissies (VTZ, jeugd, onderhoud en materialen) is besloten dat er NIET doorgetraind wordt tijdens de zomervakantie. 

We beseffen dat we hiermee een groep teleurstellen, maar we gunnen met name, al onze vrijwilligers ook een periode van rust zodat iedereen in het nieuwe seizoen weer vol goede moed kan en wil starten.  De laatste trainingen zullen dus voor alle teams in de week van 29 juni t/m 3 juli plaatsvinden. 

We hopen op jullie begrip. 

 

Nieuwsbericht 3 juni: SPORTPARK WEER OPEN

Nu de maatregelen per 1 juni weer verder versoepeld zijn en de jongeren t/m 18 jaar tijdens het sporten geen rekening meer hoeven te houden met 1,5 meter-maatregel hebben we na overleg met de gemeente besloten het sportpark weer toegankelijk te maken voor deze doelgroep buiten onze georganiseerde en begeleide trainingen.

De gemeente geeft aan dat er, net als voor de corona crisis, regelmatig gecontroleerd zal worden door politie en toezichthouders. Ook de jongerenwerkers nemen het sportpark weer mee in hun rondes door Appingedam.

We danken jullie allemaal voor het begrip tijdens de sluiting en hopen dat jullie met respect weer gebruik gaan maken van ons mooie sportpark want helaas worden we regelmatig geconfronteerd met kleine en grotere vernielingen aan het kunstgras, dug-outs, etc.

Overige informatie


Overige algemene informatie is te lezen op:

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.appingedam.nl/home/coronavirus-informatie_44142/