Covid-19

Corona Protocol DVC Appingedam

Op basis van de laatste ontwikkelingen is het Corona protocol van DVC Appingedam bijgewerkt. U kunt dit protocol via deze link downloaden en bekijken.

In de onderstaande items kunt u de verschillende updates die door de tijd heen verschenen zijn nog eens nalezen.

 

Corona update 21-01-2022

Aantaande dinsdag is er weer een persconferentie. We wachten natuurlijk allemaal in spanning af of er dan ook weer wedstrijden gespeeld mogen worden, al dan niet met publiek.

Het bestuur gaat woensdagavond overleggen welke consequenties dat met zich mee brengt en zal dan keuzes maken m.b.t. opening van de kleedkamers en/of kantine. Uiteraard communiceren we dit zo snel mogelijk.

Op moment van schrijven zijn de kleedkamers nog gesloten, hier hebben we bewust voor gekozen vanwege het feit dat er een CTB (corona toegangsbewijs) controle plaats moet vinden (18+) en dat iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje moet dragen bij het gebruik van de kleedkamers.
Mocht het zo zijn dat er na dinsdag ook alleen nog maar getraind mag worden, zullen de kleedkamers ook om deze redenen gesloten blijven.

Het uitgifte punt van koffie/thee/ranja bij de Piet Sissing Home zal ‘gewoon’ open zijn.

Het bestuur

 

Corona update 14-01-2022

Er mag weer getraind worden door alle teams!

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari hebben we goed nieuws, er mag gelukkig weer getraind worden door alle teams vanaf 15 januari. Tijdens de trainingen gelden geen beperkingen of een tijdslimiet.

Vanaf komende maandag zal het originele trainingsschema weer van toepassing zijn. Dit betekent dat iedereen weer traint op eigen trainingstijden, net zoals voor de lockdown.

Ook op de zaterdag kan er getraind worden of onderling een oefenwedstrijd gespeeld worden. De kleedkamers blijven vooralsnog gesloten.

Daarnaast gelden de volgende regels:

 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn op de club.

Op dit moment is de kantine nog niet geopend voor afhaal, ook zijn de kleedkamers nog gesloten. Zodra hier meer bekend over is zullen wij dit communiceren.

 

Corona update 3-12-2021

Deze week is er in de tweede kamer nog weer gedebatteerd over de maatregel m.b.t. het sporten tot 17.00 uur. Deze maatregel is helaas niet veranderd. Zoals we in ons eerdere bericht van deze week aan hebben gegeven zouden we opnieuw communiceren na dit debat.

De KNVB heeft inmiddels besloten dat de competitie van de A-categorie stil is gelegd. Zij zullen voor de winterstop dus geen officiële wedstrijden meer spelen. Zie voor dit volledige bericht de KNVB site:
Besluit KNVB over het amateurvoetbal tot aan de winterstop

Intern is er overleg geweest over de situatie zoals die nu is: met de VTZ (voetbal technische zaken), de JC (jeugdcommissie), de HJO’s (Hoofd Jeugd opleidingen) en het bestuur.

Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om teams 1x in de week te kunnen laten trainen tussen 15.00 en 17.00 uur of in het weekend. Dit vanwege het feit dat de wedstrijden in de B-categorie wel door blijven gaan.

Deze invulling vergt veel organisatie, aanpassingen en flexibiliteit (bijv. andere trainingsdagen/tijden, kleinere velden etc), we hopen daarbij op ieders begrip. Via de leiders/trainers app en/of de teams apps zal specifieke informatie gedeeld worden m.b.t de trainingen van desbetreffende teams.

Zoals ook al eerder aangegeven blijft de kantine dicht. Doordeweeks zullen ook de kleedkamers dicht blijven (m.u.v. 1 of 2 vanwege mogelijk toiletbezoek). Op de zaterdagen zullen de kleedkamers open zijn voor de wedstrijden en kan er in de hal van het Piet Sissingh home thee of ranja gehaald worden in de rust van de wedstrijden. Tevens kunnen rij-ouders en de teambegeleiding daar een kop koffie of thee halen.

Misschien overbodig om te noemen maar publiek is helaas nog steeds niet welkom op het sportpark en blijf thuis als je klachten hebt.

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven, denk om jezelf en elkaar.

Corona update 26-11-2021

Zoals iedereen zelf heeft kunnen horen of lezen is het vanaf a.s. zondag, 28-11, verboden om te trainen en wedstrijden te spelen na 17.00 uur. Dat betekent voor onze vereniging dat alle doordeweekse trainingen voor de aankomende 3 weken afgelast zijn.

Ook hebben we, vanwege de aanscherpingen (1,5 mtr, mondkapje en vaste plek) besloten dat de kantine na morgen (27-11) ook dicht zal gaan. Vanwege de vele besmettingen zijn wij van mening dat het niet verantwoord is dat onze kantine dan wel open gaat op de zaterdag.

Andere geplande bijeenkomsten in onze gebouwen zullen we ook niet door laten gaan.

Hoe het verder zal gaan m.b.t de wedstrijden op zaterdag weten we op dit moment nog niet. We wachten de berichten van de KNVB af en zullen dan opnieuw met een update komen.
De wedstrijden van morgen (27-11) zullen nog zoals gepland doorgaan.

 

Corona update 19-11-2021

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat de coronamaatregelen bijna wekelijks veranderen,  vandaar deze update na onze bestuursvergadering van 18-11-2021.

Gelukkig gaan alle trainingen en ook de competitiewedstrijden nog door. Helaas zijn toeschouwers door de aangescherpte coronaregels daarbij niet langer welkom. Dat betreuren wij ten zeerste, maar op dit moment is dat wel de situatie. Alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn zoals spelers, trainers, coaches, staf, vrijwilligers, officials en ouders die rijden mogen langs de lijn plaatsnemen. 
 
Vanwege de aangescherpte regels voor sportkantines is besloten om onze kantine op doordeweekse dagen gesloten te houden. Op zaterdagen is de kantine open van 08.00 tot 18.30 uur. De kantine is dus alleen geopend voor de sporters en de functionarissen en vrijwilligers. Voor de kantine gelden vaste zitplaatsen. Daarnaast is het dringende verzoek om het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren. Zo dragen wij als voetbalvereniging bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen we dat straks het publiek bij wedstrijden en trainingen en het gezellige clubleven weer mogelijk wordt.

Voor onze accommodatie blijft het volgende van kracht:
- Iedereen vanaf 18 jaar die ons gebouw betreedt (ook doordeweeks) wordt geacht een geldige QR-code (coronatoegangsbewijs, CTB) te hebben. Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Deze uitzondering geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden. 
- Voor de wedstrijddagen zal er zowel controle zijn óp het sportpark om in de gaten te houden wie er zich bevindt als bij de ingang van onze kantine. 

Wellicht ten overvloede, maar nog even de basisregels op een rij:
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je ellenboog.

AFGELASTING ALV 
Vanwege de geldende maatregelen hebben wij ook besloten dat onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 november niet door zal gaan. We zullen deze verplaatsen naar een later moment, afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.

We hopen op jullie begrip en medewerking. 

 

Corona update n.a.v. de persconferentie op 12 november

Tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat publiek vanaf 13 november 18:00 uur niet meer toegestaan is bij sportwedstrijden. Supporters zijn dus niet meer welkom bij zowel de jeugd- als seniorenwedstrijden en trainingen. Voor ons als DVC Appingedam betekent dit ook dat de kantine zaterdag 13 november om 18:00 uur dichtgaat.

Daarnaast gelden de eerdergenoemde maatregelen nog steeds. Dit houdt in dat iedereen een corona toegangsbewijs moet kunnen tonen, handen wassen, hoesten/niezen in je elleboog, thuisblijven bij klachten en je laten testen.

 

 

Corona update 05-november

Deze week is er weer een persconferentie geweest en zijn er verschillende maatregelen aangekondigd. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat in eerste instantie iedereen (dus ook sporters) een CTB (corona toegangsbewijs) moest kunnen tonen. Na een lang debat op woensdag is dat gelukkig teruggedraaid.

Naast de, nog steeds geldende maatregelen zoals; handen wassen, hoesten/niezen in je elleboog en blijf thuis bij klachten en laat je testen zijn er een aantal zaken aangescherpt.
Vanaf 6 november gelden wel nieuwe maatregelen voor de binnenruimtes op sportaccommodaties.
Iedereen vanaf 18 jaar die onze gebouwen betreedt en op ons terras plaatsneemt, wordt geacht een geldig CTB te hebben.

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. De uitzondering geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden.

We gaan er alles aan doen om er voor te zorgen dat we ons kunnen houden aan deze maatregelen op ons sportpark. We hopen op jullie begrip en medewerking.

 

Nieuwbericht n.a.v. Corona update 18-juni

Het allermooiste bericht is toch wel dat er vanaf zaterdag 26 juni weer publiek welkom is op ons sportpark. Uiteraard wel met inachtneming van de 1,5 meter tot elkaar en we rekenen op ieder zijn verantwoordelijkheid m.b.t. de basisregels (handen wassen en thuisblijven bij klachten).
Dit bericht is ook zeer welkom vanwege het Oranjefestival op 3 juli (wat tevens de laatste activiteiten dag op het sportpark is namens DVC).

De kantine mag deze laatste zaterdagen open (blijven) zonder dat er regels zijn m.b.t. het aantal personen. Wel geldt in de kantine en op het terras ook nog de 1,5 mtr regel. Het gebruik van de overige ruimtes met meerdere personen is ook weer mogelijk. Via deze link is het openingsplan in te zien zoals deze gepubliceerd is door de Rijksoverheid.

Alvorens wij iedereen een hele fijne vakantie wensen willen wij jullie wel nadrukkelijk vragen om de regels in acht te nemen nadat je van vakantie terugkomt (m.b.t. quarantaine, terug vanuit risicogebieden etc) en weer kan/mag trainen. We weten op dit moment niet hoe de stand van zaken in augustus zal zijn maar we gaan ervan uit dat eenieder daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.

We wensen iedereen nog veel plezier deze laatste voetbalweken en wensen iedereen een hele fijne
vakantie!

 

Nieuwbericht n.a.v. Corona update 28-mei

Goed nieuws! Het demissionair kabinet heeft vrijdagavond aangekondigd de coronaregels met ingang van 5 juni te versoepelen. Jeugdwedstrijden tussen teams van verschillende verenigingen zijn dan weer volledig toegestaan en voetballers van 27 jaar en ouder mogen weer normaal trainen.

Regiocup jeugd start op 5 juni
De aangekondigde versoepelingen betekenen dat we op zaterdag 5 juni kunnen starten met de KNVB Regiocup voor jeugdvoetballers! We zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer mag: het spelen van echte wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk waar voetballers het meeste plezier aan beleven! De KNVB Regiocup wordt gespeeld in de volgende speelweekenden: 5/6 juni, 12/13 juni, 19/20 juni en 26/27 juni. Maandag 31 mei aan het einde van de dag publiceren we het programma in Sportlink en de Voetbal.nl-app.

Helaas gelden de versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden alleen voor jeugdteams tot en met de O18 (formeel hanteert de Rijksoverheid t/m 17 jaar), wat inhoudt dat de Regiocup niet door kan gaan voor de O19 en O23-teams.

Op www.knvb.nl/regiocup hebben we een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over de KNVB Regiocup.

Trainingen en wedstrijden senioren
Tweede mooie versoepeling is dat senioren met ingang van 5 juni weer volledig mogen trainen en onderlinge trainingswedstrijdjes mogen spelen bij de eigen vereniging. Dit allemaal zonder beperkingen in groepsgrootte en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Helaas mogen senioren nog geen wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Opening kantines en terrassen
Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde voorwaarden als die er voor de horeca geformuleerd zijn.

Kleedkamers en/of douchegelegenheid mogen open
Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand. 

Concreet betekent dat voor ons: 
- Zoals beschreven zal een groot gedeelte van de jeugd nog deelnemen aan de Regiocup.
- Er is geen publiek welkom op het sportpark.
- Vanaf 5 juni mogen senioren ook weer trainen zonder inachtneming van de 1,5 mtr. (Yes, partijtje!)
- De kantine zal vanaf zaterdag 5 juni weer open gaan, onder de geldende voorwaarden van de horeca (o.a. 1,5 mtr, vaste zitplek, gebruik mondkapje, geen zitplaats aan de bar, max. 4 pers aan tafel).
- De kleedkamers gaan weer open en er mag gedoucht worden (met 1,5 mtr afstand).

 

Nieuwsbericht 8 maart: Corona update

Naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart, zijn er een aantal kleine aanpassingen in de coronamaatregelen.

Voor ons als DVC Appingedam betekent dit het volgende, per 16 maart:

 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Wel geldt de voorwaarde dat zij 1,5 meter afstand houden. Hoe dit eruit gaat zien wordt in overleg met de VTZ en teams verder uitgewerkt in verband met de veldplanning en de nog geldende avondklok. Tot en met 26 jaar was sporten op sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.
 • Om de voorbereiding richting het seizoen 2021/2022 op een goede manier te kunnen faciliteren, is het toegestaan om met maximaal 4 personen gebruik te maken van de bestuurskamer en met maximaal 8 personen van de Piet Sissingh Home. Het betreft hier noodzakelijke overleggen die in overleg/afstemming met het verantwoordelijk bestuurslid worden geregeld. Tijdens deze overleggen worden de maatregelen, zoals een mondkapje en 1,5 meter afstand in acht genomen.

Nieuwsbericht 23 februari: Corona update

Tijdens de persconferentie van 23 februari is aangekondigd dat teamsporten voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar weer worden toegestaan. Vanaf 3 maart mag er met meer dan twee personen samen buiten gesport worden op de sportaccommodatie.

Hoe dit er voor DVC Appingedam uit gaat zien, zal op basis van de richtlijnen van de KNVB besloten worden. Zodra deze richtlijnen duidelijk zijn, zal de commissie voetbal technische zaken met de teams in gesprek gaan over de mogelijkheid om weer te sporten. Wanneer dit duidelijk is, zal hierover gecommuniceerd worden.

Daarnaast zijn er een aantal maatregelen die nog steeds van kracht blijven:

 • De verenigingsgebouwen (zoals de bestuurskamer) blijven dicht;
 • De jeugdteams blijven wel gewoon trainen.

 

Nieuwsbericht 19 november: Update corona-protocol

Vanaf 19 november komen de Coronamaatregelen die de afgelopen twee weken van kracht waren te vervallen. Dit betekent dat er vanaf 19 november weer getraind mag worden door senioren in groepjes van maximaal vier personen, in plaats van maximaal twee personen. Wel moet er door senioren anderhalve meter afstand worden gehouden tijdens de trainingen.

Daarnaast blijven de volgende regelingen gehandhaafd:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

 

Nieuwsbericht 3 november: Update corona-protocol

Tijdens de persconferentie van 3 november zijn weer aanvullende maatregelen aangekondigd, die vanavond op 4 november om 22:00 uur ingaan voor in ieder geval de komende twee weken (t/m 18 november). Voor ons als DVC Appingedam betekent dit dat de verenigingsgebouwen (zoals de bestuurskamer) dichtgaan. Daarnaast is besloten dat er van 5 november tot en met 18 november niet getraind wordt door de seniorenteams.

Nieuwbericht 2 oktober: Update corona-protocol

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020, zijn er aanvullende
maatregelen aangekondigd inzake het coronabeleid.
Deze aanvullende maatregelen hebben ook invloed op onze voetbalclub.

De volgende aanvullende maatregelen gelden voor DVC Appingedam vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur, naast het al bestaande coronaprotocol:

1. De kantine blijft op wedstrijddagen en trainingsdagen gesloten.
2. Kleedkamers blijven zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen open. Dit betekent dat er na de training en wedstrijd gewoon gedoucht kan worden. Let op, richtlijn is om zo kort mogelijk op het sportpark te blijven, blijf dus niet langer in de kleedkamer en op het sportpark dan nodig is. Daarnaast dienen spelers ouder dan 18 jaar in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
3. Bij trainingen en tijdens wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan. Uitzondering wordt gemaakt voor maximaal 5 chauffeurs (exclusief begeleiding van teams) van tegenstanders op wedstrijddagen. Er wordt gratis koffie en thee geschonken voor deze chauffeurs en teambegeleiding.
4. In de rust wordt ranja en/of thee beschikbaar gesteld aan de teams.
5. De eerder gestelde maatregelen, zoals aangegeven in het coronaprotocol blijven onverminderd van kracht.

Het coronaprotocol is te vinden op de website: https://www.dvcappingedam.nl en in de Voetbal.nl app.
Het bestuur.

 

Nieuwsbericht 29 augustus :Update corona n.a.v. de persconferentie 28-09-20

Het zal niemand ontgaan zijn dat de maatregelen die het kabinet gisteravond (ma. 28-08) aangekondigd heeft grote gevolgen hebben voor ons als vereniging.
Er mag geen publiek meer bij de wedstrijden zijn en de kantine zal voorlopig gesloten zijn en blijven. Wel zullen we uiteraard de teams blijven voorzien van thee of ranja in de rust van de wedstrijden die door nog wel door mogen gaan.

Hoewel we vandaag nog afwachten of de KNVB nog een publicatiebericht verstuurd, delen we alvast de pagina van de Rijksoverheid. Vriendelijk verzoek om deze informatie goed door te nemen alvorens in de pen te klimmen en overal je vragen te stellen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Het bestuur

Nieuwsbericht 27 augustus : CORONA Protocol DVC Appingedam

Hier kunt het CORONA Protocol inzien zoals gehanteerd door DVC Appingedam. Verzoek dit goed door te lezen om zo op de hoogte te zijn van de afspraken en regels.

 

Nieuwsbericht 14 augustus : CORONA Ontwikkelingen - Start nieuwe seizoen

Inmiddels zijn een aantal teams weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het grootste gedeelte van de vereniging hervat vanaf a.s. maandag de trainingen.

Gezien alle ontwikkelingen in de laatste weken; besmettingen Amsterdam/Rotterdam/Terschelling/Delfzijl en aanpassingen van kleurcoderingen in sommige EU-landen of provincies willen wij de onderstaande eigen afspraken en RIVM-maatregelen nogmaals onder de aandacht brengen. We hopen dat eenieder hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

 • De gedragsregels die in juni zijn gepubliceerd zijn nog steeds geldend, kijk voor deze regels op onze website onder het kopje COVID19 (bijlage voor spelende leden).
 • In tegenstelling tot deze gedragsregels kan er wel weer gedoucht worden na de trainingen en/of wedstrijden. Bij de jeugd boven de 18 en senioren moet hierbij wel de 1,5 meter in acht worden genomen.
 • Wedstrijd besprekingen bij de teams met spelers boven de 18 zal buiten plaats moeten vinden aangezien anders de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden.


Maatregelen vanuit RIVM en die door de KNVB/ NOC-NSF ook gevolgd worden

 • Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het corona virus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.
 • Aan iedereen die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied en/of besmette omgeving wordt dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Laat je, zeker bij twijfel, testen op een GGD-locatie.

Kijk voor de richtlijnen die de KNVB ook volgt bij de veel gestelde vragen op de KNVB-website:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

 

Nieuwsbericht 17 juni: ouders/verzorgers/familie weer welkom bij trainingen

Na overleg met Gemeente Appingedam is het bij ons ook weer toegestaan om te kijken bij de trainingen van de jeugd, mits ouders/verzorgers/familie zich aan de 1,5 meter maatregel houden. Een mooi en fijn bericht!

Zie hier het rtvnoord nieuwsbericht:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/714251/Ouders-mogen-toch-langs-de-lijn-staan-bij-sporttraining-kind?fbclid=IwAR2fVQ-eZyUQm77qk71eq_nK6sF5xhpRS_g8HU1JvGYosGm4qM-pV2xG7dU

 

Nieuwsbericht 14 juni: GEEN trainingen tijdens de zomervakantie

Helaas was in een eerder bericht onduidelijkheid geschept over de mogelijkheid tot het doortrainen in de zomervakantie. 

Na goed overleg tussen het bestuur en de betrokken commissies (VTZ, jeugd, onderhoud en materialen) is besloten dat er NIET doorgetraind wordt tijdens de zomervakantie. 

We beseffen dat we hiermee een groep teleurstellen, maar we gunnen met name, al onze vrijwilligers ook een periode van rust zodat iedereen in het nieuwe seizoen weer vol goede moed kan en wil starten.  De laatste trainingen zullen dus voor alle teams in de week van 29 juni t/m 3 juli plaatsvinden. 

We hopen op jullie begrip. 

 

Nieuwsbericht 3 juni: SPORTPARK WEER OPEN

Nu de maatregelen per 1 juni weer verder versoepeld zijn en de jongeren t/m 18 jaar tijdens het sporten geen rekening meer hoeven te houden met 1,5 meter-maatregel hebben we na overleg met de gemeente besloten het sportpark weer toegankelijk te maken voor deze doelgroep buiten onze georganiseerde en begeleide trainingen.

De gemeente geeft aan dat er, net als voor de corona crisis, regelmatig gecontroleerd zal worden door politie en toezichthouders. Ook de jongerenwerkers nemen het sportpark weer mee in hun rondes door Appingedam.

We danken jullie allemaal voor het begrip tijdens de sluiting en hopen dat jullie met respect weer gebruik gaan maken van ons mooie sportpark want helaas worden we regelmatig geconfronteerd met kleine en grotere vernielingen aan het kunstgras, dug-outs, etc.

Overige informatie


Overige algemene informatie is te lezen op:

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.appingedam.nl/home/coronavirus-informatie_44142/